.

.

TOTS 21

Des de la regidoria d’Hisenda, liderada pel número dos de Junts Per Catalunya -Els Pallaresos Toni Tenorio, s’ha rebaixat en un 50% el deute respecte el 2015

Des de la regidoria d’Hisenda, liderada pel número dos de Junts Per Catalunya -Els Pallaresos Toni Tenorio, s’ha rebaixat en un 50% el deute respecte el 2015

Els Pallaresos és un dels municipis menys endeutats de Catalunya. Segons una auditoriade la legislatura 2015-2019 realitzada per la Unitat d’Assistència Econòmica i FinanceraMunicipal de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament dels Pallaresos ha aconseguit situarel seu deute en un 6%, malgrat que la llei permet un endeutament del 110% als municipis.

“​La gestió dels darrers quatre anys, amb rigor i aplicant el sentit comú, ens ha permèsmantenir-nos en uns índexs d’endeutament baixíssims, un fet que suposa una grannotícia per als Pallaresos perquè ens ha permès afrontar inversions molt necessàriesper al nostre poble​”, assegura l’alcalde i candidat de Junts Per Catalunya – Els Pallaresos,Pep Nolla.D’aquesta manera, des de la regidoria d’Hisenda dels Pallaresos, liderada pel número dosde la candidatura Toni Tenorio, s’ha aconseguit rebaixar en un 50% el deute que l’equip degovern va trobar quan va arribar a l’alcaldia el 2015.

“​La clau ha estat dur a terme uncontrol de la despesa, ser molt rigorosos a l’hora de complir amb els pressupostos ibuscar altres fonts d’ingressos​”, assenyala Tenorio qui ha destacat que els criterisaplicats han permès reduir deute “​i al mateix temps hem sigut capaços de no pujar elsimpostos als veïns i veïnes dels Pallaresos​”. Com a exemple, ​en els darrers quatre anysel tipus de gravamen municipal de l’IBI Urbà s’ha reduït en un 17%.

L’informe mostra que des de l’arribada a l’Ajuntament de l’equip liderat per Pep Nolla, elsingressos corrents s’han incrementat de manera regular. L’apartat de despesa corrent quemés ha augmentat és la corresponent a personal “​com a conseqüència de la contractacióde personal que, principalment, són persones del nostre municipi​”, ha dit Tenorio.

Pel que fa a les existències de tresoreria, a 31 de desembre de 2018, l’Ajuntament delsPallaresos disposava d’un total de 1.204.658’18 euros. Un dels altres apartats on méss’ha millorat és en el pagament a proveïdors, termini que actualment se situa en els 20-25dies​.

“​Quan vam arribar a l’Ajuntament vam trobar una gran desorganització interna ivam haver de prioritzar establir unes bases sòlides que, més endavant ens permetessin emprendre projectes d’inversió, com així ha sigut​”, recorda Nolla sobre la seva arribada al’alcaldia fa quatre anys.Compromesos amb mantenir els impostos congelatsA les portes d’unes noves eleccions municipals, un dels compromisos de Junts PerCatalunya – Els Pallaresos és mantenir la congelació d’impostos, un compromís que Nollajustifica dient que “​durant quatre anys s’ha demostrat que aplicant el sentit comú hemaconseguit sanejar l’economia dels Pallaresos sense necessitat de carregar-ho sobre lesbutxaques de les persones​”.

Un altre dels punts de l’apartat d’Hisenda del programa de la candidatura liderada perNolla fa referència a la Declaració de la Renta. La intenció és facilitar als veïns i veïnesdels Pallaresos la possibilitat de fer les seves declaracions a l’Ajuntament dels Pallaresos,sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona.

“​Formarem els nostres tècnics per poderoferir un servei que estem segurs que facilitarà la vida i els tràmits a moltes persones​”,ha apuntat l’alcalde i candidat.D’altra banda, l’atenció a les persones i els serveis socials es mantindran com a prioritatsdels membres de Junts Per Catalunya – Els Pallaresos. D’aquesta manera es posarà enmarxa un pla d’ajudes socials per a persones o famílies amb dificultats econòmiques o enrisc d’exclusió social.

També existeix el compromís d’apostar per l’emprenedoria juvenil,facilitant la creació de nous negocis, comerços o empreses amb ajudes a menors de 35anys, així com plans d’ocupació per acompanyar els joves en l’accés al món laboral, ambformació, assessorament i pràctiques a les empreses del municipi.