.

.

TOTS 21

Foto d'arxiu de l'ajuntament de Tarragona

Foto d’arxiu de l’ajuntament de Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona obre la convocatòria de les subvencions de concurrència competitiva per a activitats i la promoció esportiva local. Podran tenir la condició de beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats esportives sense ànim de lucre i amb seu social a Tarragona, així com esportistes individuals amb llicència esportiva vigent amb domicili a Tarragona, esportistes amb diversitat funcional de Tarragona, i també per centres d’ensenyament i AMPA’S de Tarragona. “Des de la conselleria d’Esports s’està treballant perquè els pressupostos per l’any vinent s’incrementin les partides per fomentar la pràctica esportiva de l’esport base”, explica la consellera d’Esports, Maria José López.

L’objectiu d’aquestes subvencions són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva al nostre municipi i afavorir la seva creació i difondre-la. En aquest sentit, els 126.000 euros es repartiran de la següent manera:

  • Esportistes individuals: 6.000 €
  • Esportistes amb diversitat funcional de Tarragona: 10.000 €.
  • Entitats esportives sense ànim de lucre i amb seu social a Tarragona: 100.000 €
  • Centres d’ensenyament i AMPA’S de Tarragona: 10.000 €.

Com a novetat, enguany, la conselleria d’Esports posa a disposició dels interessats l’Oficina d’Atenció als Clubs, on es proporcionarà l’assistència i l’assessorament necessari per poder complimentar tota la documentació.

Aquest matí es publicarà la convocatòria de subvencions al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

El termini per presentar la documentació, serà 20 hàbils des del dia següent de la data de publicació i 30 dies per les AMPA’s i Centres d’Ensenyament.

Les sol·licituds, seguint el que disposa la llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, es presentaran electrònicament mitjançant la instància genèrica que consta a l’apartat e-tramits, de la pàgina web municipal www.tarragona.cat, adjuntant l’imprès normalitzat de la subvenció del departament d’Esports, la qual haurà d’estar signada en format electrònic.

Adjuntem el tràmit de la seu Electrònica on hi ha tota la informació sobre les convocatòries:

https://vmcarpetapre/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=2225