.

.

TOTS 21

La jornada de formació començarà a Altafulla

La jornada de formació començarà a Altafulla

Tarragona 2017 posa en marxa demà el seu pla de formació dirigit a responsables dels municipis seu i vinculat al llegat dels Jocs del 2017. Es tracta de reunions periòdiques que es duran a terme de forma rotatòria en cadascun dels municipis seu, l’ordre de les quals s’establirà seguint l’ordre alfabètic de les mateixes localitats. Així doncs, la primera d’aquestes reunions tindrà lloc dijous a Altafulla a partir de les 9.30 hores.

L’objectiu prioritari d’aquestes formacions està estretament vinculat al llegat dels Jocs Mediterranis: dotar al territori de tècnics esportius amb més àmplies eines i experiències que puguin aplicar més enllà de la cita de l’any 2017. En aquest sentit, els propòsits d’aquestes primeres reunions formatives per a responsables de seus són d’una banda, exposar els detalls del Pla Director dels Jocs fent especial incidència en la vessant esportiva i de millores d’instal·lacions, i de l’altra començar a treballar en l’estructura organitzativa de cadascun dels municipis.

La mateixa organització de Tarragona 2017 serà la responsable d’impartir aquest pla de formació, que s’anirà planificant conjuntament a poc a poc amb les seus. Aquest Pla Formatiu consta de dues línies bàsiques: la vessant que afecta directament l’organització genèrica dels Jocs Mediterranis i la vessant que pretén donar eines i habilitats adients per fer una bona gestió durant la competició esportiva del 2017.

Aquest Pla de Formació per a responsables tècnics de les seus s’emmarca dins el treball amb els municipis que l’organització dels Jocs Mediterranis està duent a terme des de fa temps a través de les comissions tècniques. Cal recordar que aquestes comissions tècniques serveixen per determinar les necessitats operatives de cada municipi de cara a l’organització dels Jocs.