TOTS 21

Proposen un conjunt de 33 propostes d'impuls social entre les quals destaquen recuperar la gestió directa dels serveis socials, un parc d'habitatge públic de lloguer a preu assequible i augmentar el nombre de places públiques de la residència

Proposen un conjunt de 33 propostes d’impuls social entre les quals destaquen recuperar la gestió directa dels serveis socials, un parc d’habitatge públic de lloguer a preu assequible i augmentar el nombre de places públiques de la residència

 

Vila-seca en Comú a poc a poc va desvetllant les seves cartes respecte el seu programa “per posar la vida en el centre”. Si ahir van publicar el seu paquet de propostes per desestacionalitzar el turisme, avui ha tocat desvetllar les seves propostes en l’àmbit de les polítiques socials. Un total de 33 propostes dirigides a que “no es deixi ningú al marge i a sortir de la cua de l’estat en inversió social”, segons afirma l’alcaldable de la formació, Mario Téllez.

Habitatge

La formació liderada per Téllez proposa crear el Pla Local d’Habitatge 2020-2025, com a mecanisme per deixar de ser un dels municipis considerats per la Generalitat com a àrea de demanda residencial forta i acreditada. Aquest pla es tradueix en la realització d’un diagnòstic exhaustiu de la situació, la creació d’un parc públic d’habitatges de lloguer a preu assequible, augmentar els recursos de l’oficina d’habitatge i aconseguir la cessió temporal d’edificis de grans tenidors per a lloguer social, tot seguint la legislació vigent.

A banda, també proposen garantir el suport, atenció i seguiment dels petits propietaris que es veuen afectats per impagaments de lloguer o ocupació il·legal, garantir un reallotjament adequat a les persones en situació de desnonament així com desenvolupar ampliar, millorar i difondre la bossa d’habitatge municipal. Per últim, també volen promocionar les cooperatives d’habitatge de cessió d’ús.

Serveis socials

Si bé estan convençuts, el primer pas en l’àmbit dels serveis socials per als Comuns és analitzar si és més eficient gestionar-los directament. Des de la formació consideren que la municipalització es realitzarà amb gairebé total seguretat ja que el fins ara reticent PDCAT de Pere Segura, ho inclou al programa, cosa que també contemplen altres formacions com Ciutadans o Decidim. Altres de les accions que proposen és realitzar un diagnòstic amb l’objectiu de detectar les necessitats reals de la població per aconseguir una dotació pressupostària adequada i fomentar la participació de tècnics/es i usuaris/es en el disseny dels programes i projectes.

Un altre dels eixos clau per als Comuns en matèria de serveis socials és plantejar iniciatives que fomentin la creació de llocs de treball i protecció per a les persones en situació d’exclusió social. “La millor política social és la creació d’ocupació”, sosté Téllez. Finalment, aposten per crear una línia de treball per prevenir, conscienciar i tractar drogodependències i facilitar una xarxa de suport familiar per a les persones amb diversitat funcional.

Envelliment digne, actiu i saludable

En aquest àmbit els comuns proposen augmentar significativament el nombre de places públiques disponibles per a la residència municipal, ampliar els serveis d’atenció domiciliària, la teleassistència i reforçar els programes de suport comunitari per acompanyar les situació de solitud. Al seu torn volen establir mesures per disminuir la bretxa digital, augmentar i millorar els parcs esportius destinats a la tercera edat i impulsar un programa d’àpats en companyia.

Alimentació bàsica

En aquest camp els Comuns proposen realitzar una política complementària de beques menjador per assegurar que tots els nens que els necessitin rebin ajudes suficients, mantenir els serveis de menjador als instituts de secundària, independentment del tipus de jornada, evitar l’estigmatització de la distribució social d’aliments amb la targeta solidària i elaborar un conveni amb empreses alimentàries, mercat i supermercats per a millorar en l’aprofitament dels aliments i evitar el malbaratament.