.

.

TOTS 21

Carles Pellicer i Marina Berasategui, durant la roda de premsa d’aquest matí. Foto: Ajuntament

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer; i la regidora d’Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, han comparegut aquest dimecres, 17 de setembre en roda de premsa per anunciar els propers passos del projecte de reurbanització de l’eix central de Reus. L’Ajuntament ha publicat ja al perfil del contractant la licitació del contracte per a la redacció del projecte executiu i la direcció d’obra de la reurbanització del carrer Ample, la plaça del Víctor i la plaça del pintor Fortuny.

El contracte, que té un pressupost de 135.000 euros, es licita com un projecte, però dividit en 3 àmbits per facilitar que l’execució de les obres es pugui fer en 3 temps, de manera independent: En 2 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar el projecte de l’àmbit de la plaça del Víctor; i en 10 mesos, els projectes dels altres dos àmbits: la plaça del Pintor Fortuny, i el carrer Ample.

El contracte també inclou de manera integrada la direcció d’obres per garantir així la coherència i la qualitat de tot el conjunt.

Tan bon punt disposi del projecte executiu, l’Ajuntament té previst treure a licitació el contracte d’execució de les obres de l’àmbit de la plaça del Víctor, amb la previsió de poder iniciar la reurbanització el setembre de 2022. El pla d’inversions 2022 ja reserva una partida de 668.000 euros per a l’execució de les obres.

Durant la roda de premsa, ellicer ha afirmat: “Tenim avantprojecte, i l’any que ve tindrem projectes executius i iniciarem obres. Complim amb els compromisos i avancem: complim amb el PAM, avancem en el desplegament del Pla d’Inversions, en el desenvolupament de l’eix central, i en fer una ciutat més amable i més sostenible; per transformar Reus i per projectar la ciutat cap al futur”.

Al seu torn, Berasategui ha afegit: “Els projectes executius que encarreguem han d’aportar solucions de futur que ens demanda la ciutadania, solucions de futur per transformar la ciutat, i, en definitiva, solucions per construir entorns més amables, més segurs, més saludables i més sostenibles”.

Els projectes executius que ara s’encarreguen s’hauran de basar en l’avantprojecte de la reurbanització, redactat per Batlle i Roig, Arquitectura; i haurà de tenir en compte el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic i Natural de la ciutat de Reus per posar en valor els elements catalogats, i altres elements d’interès.

En el seu conjunt, els projectes han de resoldre els aspectes següents:

 • La pacificació de la mobilitat.
 • Donar prioritat de pas als vianants
 • La creació d’espais de passeig, d’estada, de relació i descans.
 • Construir un eix cívic que doni continuïtat a l’eix central de la ciutat.
 • Millorar la connectivitat entre l’estació de tren i el centre.
 • I integrar el verd com a infraestructura ecològica bàsica.

I, entre altres, els projectes incorporaran:

 • Mesures per garantir l’accessibilitat universal.
 • Criteris de sostenibilitat per reduir el consum energètic.
 • Millores en la seguretat.
 • Cobertura de wifi públic.
 • I sensors de qualitat de l’aire.

Per cada un dels tres àmbits d’actuació, els projectes executius s’han de fixar els objectius següents:

Plaça del Víctor i entorn:

 • Canvi en la mobilitat del context per reduir el trànsit de la plaça, contribuint a la pacificació del carrer Ample.
 • Element connector des de la plaça del Víctor amb el Centre Cívic Gregal.
 • Prioritzar l’accés i mobilitat per als vianants.
 • Creació de plataformes úniques.
 • Increment de la vegetació.
 • Integració de l’arbrat existent i vegetació a nivell de terra.
 • Creació de punts de descans i lleure.
 • Disposició de paviments podotàctils inclusius.

Plaça del Pintor Fortuny i entorn:

 • Canvi en la mobilitat del context per reduir el trànsit de la plaça.
 • Continuïtat de l’eix nord-sud, des del passeig Mata fins la plaça del Mercadal i carrer Major.
 • Millora de la relació amb la plaça de la Llibertat.
 • Creació de plataformes úniques.
 • Increment de la vegetació.
 • Integració de l’arbrat existent i vegetació a nivell de terra.
 • Creació de punts de descans i lleure.
 • Disposició de paviments podotàctils inclusius.

Carrer Ample:

 • La pacificació del carrer Ample, donant continuïtat a l’eix cívic del carrer de Llovera.
 • Canvi en la mobilitat del context per reduir el trànsit del carrer. Repensar el paper de la mobilitat vehicular.
 • Inversió de la prioritat vianant-cotxe mitjançant plataforma única.
 • Reducció de l’estacionament en superfície.
 • Increment de la vegetació.
 • Integració de l’arbrat existent i vegetació a nivell de terra.
 • Creació de punts de descans i lleure.
 • Disposició de paviments podotàctils inclusius.

Redacció