TARRAGONA 21

Imatge del pas a nivell a l’estació de Salou.

El grup de Catalunya en Comú Podem al Parlament ha presentat aquest dimarts una proposta de resolució sobre l’impuls del projecte del Tren-Trp de Tarragamvia al Camp de Tarragona per reclamar el traspàs de la línia ferroviària Port Aventura-Cambrils i impulsar l’acondiciament a Tren-Tramvia per tirar endavant aquesta infraestructura de transport.

A l’exposició de motius s’ecxplica com a mitjans del 2018 està previst inaugurar la variant amb doble via del Corredor Mediterrani que permetria substituir la última via única existent entre Barcelona i València. Aquesta nova variant allunyada dels nuclis urbans afavorirà el transport de mercaderies i de passatgers de llarg recorregut, però no millorarà el transport de rodalies, degut a la pèrdua de les importants estacions cèntriques de Salou i Cambrils.

La nova variant estrenarà una nova estació a l’Hospitalet de l’Infant a 1km de l’actual i una nova estació a Cambrils Nord, al costat de l’autopista i a 2km de l’actual. Salou es quedaria sense estació, només amb la de Port d’Aventura al seu terme municipal, a 2 km del centre. Mont-Roig del Camp també es quedaria sense estació.

La nova variant provocaria per tant el desmantellament integral del sistema ferroviari actual entre les estacions de Port Aventura, Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant provocant, per tant, una suspensió definitiva del servei de rodalies.» Aquest desmantellament -afimen- ha estat reconegut recentment per part del Ministeri de Foment a preguntes d’En Comú Podem. A Catalunya no existeixen fins ara precedents d’Ajuntaments que hagin sol·licitat el desmantellament ferroviari integral en comptes de reclamar una integració urbanística d’aquest servei públic».

En cas que es produís el desmantellament de l’actual via, desapareixerien les estacions urbanes de Salou i Cambrils que transporten anualment més de 675.000 viatgers. «L’estació de Salou ha estat, malgrat del servei deficient, una de les 20 estacions regionals més utilitzades a l’Estat espanyol. El desmantellament -afirma el grup de Podem- provocaria greus efectes sobre els i les usuàries del transport públic, allunyat enormement les estacions de Salou i Cambrils dels nuclis urbans, provocant la pèrdua de connexió ferroviària entre Cambrils i Salou i dels centres d’aquestes localitats amb Tarragona i Port Aventura i convertint l’estació de Port Aventura en un cul de sac».

Des de les entitats en defensa del transport públic en el Camp de Tarragona «s’ha defensat des de fa temps fer compatible el bo servei de transport públic i l’eliminació de barreres arquitectòniques la reconversió d’aquest tram en un tren-tramvia permetent la permeabilitat urbana, noves estacions i la intensificació de l’ús del transport públic».

La Generalitat ha donat el seu vistiplau a aquesta proposta a través de diferents documents oficials, estudis i projectes, com el Pla Territorial del Camp de Tarragona. Alhora, considerem que el desmantellament ferroviari incompleix la llei catalana de mobilitat i el Consell Català de la Mobilitat no n’ha estat informat dels canvis en el corredor mediterrani.

Malgrat els Ajuntaments de Salou i Cambrils manifesten el seu suport formal al Tren-Tramvia, però, la viabilitat d’aquest transport públic quedarà fortament condicionada per la política de desmantellament integral de les vies impedint un trivialització progressiva del servei i doblant el preu de la infraestructura.

«Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent Proposta de resolució:

El Parlament de Catalunya Insta al Govern de la Generalitat a:

  1. Reclamar el traspàs de la línia ferroviària Port Aventura-Cambrils al Ministeri de Foment per poder impulsar l’acondiciament a Tren-Tramvia.
  2. Publicar l’estudi “Nou Tren-Tramvia del Camp de Tarragona”. Tram Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona amb clau EP-TX-162224 encarregat el 3 maig de 2016.
  3. Convocar el Consell Català de Mobilitat davant la importància d’aquestes modificacions ferroviàries.
  4. Concretar l’operatiu de mobilitat en coordinació amb les administracions locals en el moment que es posi en servei la variant del corredor del Mediterrani entre Vandellòs i Vilaseca.
  5. A apostar de manera decidida i immediata per l’adaptació d’aquesta infraestructura ferroviària i impulsar el projecte del Tren-Tramvia al Camp de Tarragona.
  6. Promoure el manteniment del servei de rodalies mentre no es produeix la conversió en el Tren-Tramvia».