.

.

TOTS 21

L’alcalde dels Pallaresos, el Sr. Jaume Domínguez Ruiz, compleix amb el seu
compromís de transparència al fer públic el sou dels regidors de l’actual consistori, corresponent a l’any 2014.

SALARI ANUALITAT  2014

Aquests sous i salaris estan molt per sota del que cobren altres pobles amb xifres de població inferiors, i molt per sota dels límits legalment establerts per a un municipi com el nostre. El límit salarial per a un municipi entre 1.000 i 5.000 veïns es fixa en 40.000 euros, per tant es pot dir veient aquestes xifres, que l’actual alcalde amb una dedicació parcial del 75% de jornada rep una retribució equiparada a una dedicació del 25%, que te com a límit 15.000€.