.

.

TOTS 21

Menjador laboral i la cafeteria de l'Institut d'Assistència San

La Creu Roja a Tarragona ha presentat aquest dijous, 16 d’abril, el 8è estudi del seu Observatori de Vulnerabilitat, titulat “L’accés de la infància a l’alimentació saludable”. L’estudi conclou que el 89,6% de les famílies usuàries de la institució humanitària a la província de Tarragona pateixen algun tipus d’inseguretat alimentària i que la qualitat de la seva dieta no és òptima en un 60,1% dels casos. Les dades indiquen que la problemàtica a la demarcació es troba en un nivell molt similar a la del conjunt de Catalunya.

S’entén per seguretat alimentària (un concepte bàsic fins ara àmpliament emprat només en l’esfera de la cooperació al desenvolupament) com l’accés físic, social i econòmic en tot moment a aliments suficients, agradables, nutritius i saludables de manera que es pugui garantir una vida autònoma, sana i activa de l’individu i del seu nucli familiar.

L’estudi, d’abast autonòmic, s’ha realitzat a la provincia a partir de 253 entrevistes telefòniques a famílies amb fills i filles entre 4 i 12 anys, totes elles usuàries de programes de lluita contra la pobresa. La majoria de les persones consultades són dones (58%) i el 45,8% tenen nacionalitat espanyola. El 51,4% depèn fonamentalment de prestacions i només el 20,2% té el salari com a principal font d’ingressos.

Despesa de l’habitatge

En la seva situació de precarietat, les famílies tarragonines prioritzen les despeses d’habitatge i llum per sobre de les d’alimentació. Cal tenir en compte que el 44,6% dels enquestats obtenen principalment els aliments de donacions d’entitat o de familiars i amics. Tot i això, el 30% de les persones enquestades no rep cap beca per a tots els seus fills.

Dels resultats de l’ELCSA, es desprèn que el 10,3% de les famílies enquestades a la província de Tarragona tenen seguretat alimentària; i el 89,7%, inseguretat alimentària. Al seu torn, la inseguretat alimentària presenta tres nivells: lleu, quan les llars comencen a disminuir sobretot la qualitat de la seva dieta; moderada, quan comencen a restringir la quantitat d’aliments de la seva dieta; i severa, quan tant adults com infants experimenten situacions de fam. Entre les
famílies enquestades, la inseguretat alimentàries és lleu en el 31,6% dels casos, moderada en un 41% i severa en un 17%. En els últims tres mesos, en 37 famílies algun menor de la seva llar tenia gana i no va poder menjar per falta de diners. Així mateix, gairebé un 20% dels enquestats comenta que els seus fills o filles no esmorzen mai, un valor molt superior al de la població general infantil, que se situa en el 0,3%.

Pel que fa als resultats del qüestionari Kidmed, el 40% de les famílies presenta una dieta òptima, el 55% hauria de millorar-la per acostar-se més al patró ideal (de la dieta mediterrània), mentre que el 5,1% té una dieta de molt baixa qualitat. El creuament de les dues enquestes confirma que, com més greu és la inseguretat alimentària, pitjor és també la qualitat de la dieta i a la inversa.