.

.

TOTS 21

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Torredembarra informa que l’Institut Ramon de la Torre ha iniciat novament la inscripció al Servei d’assessorament i reconeixement en la formació professional del sistema educatiu. Aquest servei s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir-ho.

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu finalitza amb un informe d’assessorament, requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El servei d’assessorament és individual i en els centres que depenen del Departament d’Ensenyament té un cost determinat de 60,00 €, sent aplicables les bonificacions i exempcions que determina la normativa vigent.

Totes les persones interessades podran trobar més informació a: http://www.institutramondelatorre.org i http://irdtfp.blogspot.com.es/

També poden enviar correu electrònic sol·licitant informació: irdtfp@gmail.com