.

.

TOTS 21

Plànol del projecte. Imatge: Ajuntament

Aigües de Reus, divisió de l’empresa municipal Reus Serveis Municipal, ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte d’obres per la construcció d’una instal·lació solar fotovoltaica ubicada a l’estació depuradora d’aigües residuals de Reus.

El projecte, ja aprovat per l’Ajuntament de Reus, preveu la  instal·lació de 1.440 plaques solars a l’estació depuradora, que acabaran conformant la planta fotovoltaica més gran de la ciutat, amb una superfície total ocupada de 5.242m2. Aigües de Reus preveu que les obres puguin iniciar-se abans de final d’any,

El projecte preveu una inversió de 684.676,79 euros (IVA inclòs), compta amb el cofinançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i del què Aigües de Reus assumeix el cost corresponent a l’IVA no deduïble, 118.828,5 euros.

Els panells solars es dividiran en les següents zones:

  • Descampat: 1.152 mòduls
  • Magatzem: 40 mòduls
  • Edifici Filtre-premsa: 120 mòduls
  • Edifici de control: 28 mòduls
  • Edifici Bufants: 40 mòduls
  • Edifici de manteniment: 28 mòduls
  • Edifici Taller: 32 mòduls

La instal·lació tindrà una potència de 640,8 KWh. En relació al rendiment energètic, el projecte preveu que la producció màxima de la planta fotovoltaica sigui de 1.013.800 kWh/any, mentre que el consum anual de l’EDAR és d’una mitjana de 3.064.924 kWh/any. La planta ha de cobrir bona part de la demanda elèctrica de l’activitat de la depuradora, en produir un 33 % del seu consum d’energia anual.

Redacció