.

.

TOTS 21

Imatge de la nova àrea

Imatge de la nova àrea

L’Institut Català de la Salut (ICS) i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) han completat avui la primera fase de reordenació dels espais de radiologia convencional que hi ha al parc sanitari de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, amb la reobertura de l’àrea de radiodiagnòstic a la planta baixa de l’Edifici D (Consultes Externes).

El projecte de reordenació consisteix en l’adequació i l’ampliació dels espais dedicats a la radiologia convencional, i també en la millora i l’adquisició de nous equipaments. Al mateix temps, ja ha començat la segona fase, amb la remodelació de les instal·lacions de l’IDI a l’edifici principal (Edifici B) de l’hospital.

Aquest projecte dóna més i millors prestacions als pacients que necessitin rebre assistència al Servei de Diagnòstic per la Imatge, millora la mobilitat dels pacients enllitats, augmenta la intimitat i la confortabilitat dels pacients ingressats a l’Hospital Joan XXIII i la dels pacients ambulatoris, i facilita que amb la tecnologia avançada els tècnics puguin treballar amb més rapidesa.

L’objectiu principal és concentrar l’activitat ambulatòria a l’edifici D i deixar l’edifici principal per a l’activitat més complexa. La reforma a l’Edifici D es va iniciar el setembre del 2013 i ha suposat una modernització i millora arquitectònica dels espais amb un inversió de 160.000 euros aportats per l’ICS, mentre que l’IDI ha invertit 270.000 euros en nous equipaments de tecnologia digital, que escurcen el temps d’exploració, generen menys dosis de radiació i faciliten la feina del tècnic especialista en radiodiagnòstic:

-Un ortopantomògraf digital per realitzar radiografies panoràmiques dentals.

-Un mamògraf digital amb tomosíntesi: a banda dels avantatges generals de la digitalització, incorpora una tecnologia novedosa que ha demostrat científicament un increment de la detecció del càncer de mama i una disminució de les recitacions, donat que esvaeix molts dubtes davant imatges dubtoses vistes en una mamografia normal. En aquests moments l’Hospital Joan XXIII és l’únic hospital públic de Catalunya que en breu utilitzarà aquesta tècnica en dones participants en el Programa de detecció precoç de càncer de mama, a més a més de les pacients derivades a través d’algun especialista.

-Digitalització de la sala de radiologia convencional.

Obres a l’Edifici B

La segona fase de la reordenació, que acaba de començar i finalitzarà al desembre, es desenvolupa en l’Edifici B (principal). La nova àrea de radiologia s’ubicarà a la planta baixa (zona contigua a l’actual IDI i al Servei d’Urgències) i preveu traslladar-hi els espais i aparells que ara estan a la planta 1: dues sales d’ecografies, dues sales de radiologia convencional digital, mamògraf analògic i estereotàxia, i crear noves sales d’informes, docència i sessions professionals.

L’obra permetrà millorar l’accessibilitat ambulatòria, els fluxes interns dels pacients ingressats, la renovació tecnològica i l’ampliació de l’àrea administrativa. La inversió està finançada íntegrament per l’IDI, amb uns 517.000 euros en obra civil i uns 160.000 euros en renovació tecnològica.

Gestió compartida

L’IDI és una empresa pública del Catsalut que des de fa més de dues dècades gestiona, administra i executa una part dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear dels hospitals de l’ICS. Aquests serveis conviuen amb els serveis de radiodiagnòstic propis de l’ICS.

Els consells d’administració de les dues institucions assistencials van decidir el juny de 2013 que al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i Girona l’IDI fos, progressivament, l’entitat que gestionés tots els serveis de radiodiagnòstic i medicina nuclear de l’ICS, sense perjudici que també pugui prestar serveis a altres entitats del sector sanitari català.

L’objectiu és assolir un model assistencial integral del diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear per donar una resposta més eficient a les necessitats diagnòstiques i terapèutiques de la població. Aquest nou model ha de ser competitiu i sostenible. Per això ha de promoure les economies d’escala i el millor aprofitament tant de l’expertesa dels professionals com dels recursos. També ha de permetre expandir, renovar i actualitzar el parc tecnològic dels hospitals i centres d’atenció primària de l’ICS.