.

.

TOTS 21

Anualment es reduiran en 4,34 tones les emissions de gasos d’efecte hivernacle

Anualment es reduiran en 4,34 tones les emissions de gasos d’efecte hivernacle

L’Ajuntament de Tarragona disposa des d’avui dels primers vehicles 100% elèctrics. Recentment es van adquirir de 2 vehicles híbrids que es van adscriure als serveis tècnics municipals de Territori i al Laboratori.

Els cotxes elèctrics s’han adquirit a través de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i són 3 vehicles NISSAN LEAF i està previst que s’adscriguin a l’Àrea de Territori per desenvolupar tasques com les visites d’obra dels tècnics municipals, inspeccions d’obres i llicències; i un per l’àrea de Tresoreria municipal.

Estalvi en emissions previst

La quantitat d’emissions de GEH (gasos d’efecte hivernacle) que s’estima evitar anualment és de 4,34 (expressat en tones de CO2), a conseqüència de l’actuació de substitució de 4 vehicles vells que utilitzaven combustible fòssil i han estat calculades per la diferència entre les emissions d’abans i després de l’actuació.  La font i la metodologia de càlcul utilitzada ha estat la que es troba disponible a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, segons versió 2019 publicada de la Calculadora d’emissions de GEH.

Així mateix, l’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de 25.000 € per a l’adquisició d’aquests vehicles, en la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020. Està pendent de resoldre pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.