.

.

TOTS 21

 

L’alcalde va presentar als vilatans el pressupsot de 2017

L’Ajuntament de Riudecanyes disposa d’un pressupost d’1,179.589,89€ per aquest any 2017 tal i com ha donat a conèixer als veïns l’alcalde del municipi, Josep Maria Tost, fa molts pocs dies. Ha estat en un acte públic on Tost, acompanyat de la resta de l’equip de govern municipal, ha presentat també el balanç de l’acció de govern del 2016 i els projectes previstos pel període 2017/18.

Pel que fa al pressupost per aquest any, la principal partida de despeses és la destinada a actuacions corrents i serveis, amb un import superior als 636.000€. Aquesta apartat inclou 85.000€ de manteniments d’instal·lacions municipals i vehicles, els 64.000€ de consum elèctric, 85.000€ de gestió de residus o 65.000€ de festes, entre altres. En el capítol d’inversions, que suma 42.240€,  cal destacar la instal·lació de noves canonades d’impulsió d’aigua potable per valor de 30.000€.  El capítol de personal té un import de 424.967 euros incloent les retribucions de tot el personal municipal, 19 treballadors entre fixes i temporals.

Pel que fa a l’apartat d’ingressos, el consistori de Riudecanyes té previst recaptar 508.350€ per via dels impostos directes, les taxes i els preus públics. En aquest apartat hi ha els 52.000€ d’ingressos del menjador escolar o els 85.000€ de la taxa de recollida de residus. De l’Estat arribaran 190.000€. Els Fons de Cooperació Local de Catalunya o la Diputació de Tarragona a través del Pla Únic d’Obres i Serveis o del Pla d’Acció Municipal també faran les seves aportacions importants en el capítol d’ingressos.

Per a Josep Maria Tost, Alcalde de Riudecanyes, aquest “és un pressupost ajustat a la realitat del nostre municipi que té com a objectiu atendre totes les demandes i donar resposta a les necessitats de les persones en primer lloc”. Des de l’equip de govern s’ha volgut destacar que gran part dels diners seran destinats a actuacions de microgestió que són aquelles que fan possible tenir els serveis bàsics en bones condicions i garanteixen una plena normalitat.

Cal destacar el baix endeutament del municipi, poc més de 269.000€, amb un rati del 20,13% sobre els ingressos corrents. El pressupost del 2017 s’ha aprovat amb el vot a favor dels 5 regidors de CiU i els vots en contra dels 3 representants d’ERC.