.

.

TOTS 21

Mariluz Caballero i Montserrat Flores, en la roda de premsa d’aquest matí. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus publicarà en breu al perfil del contractant la licitació del contracte  del subministrament, implantació i serveis d’explotació d’un sistema d’informació per a la gestió tributària i de recaptació; un contracte que ha de contribuir a millorar l’eficiència de l’Ajuntament en la gestió tributària i en la relació amb els contribuents; ha de permetre avançar en la implantació total de l’administració electrònica; i assolir la transformació digital en l’àmbit tributari.

La implantació d’aquest projecte de modernització de l’administració, pel que a funcionament i servei a la ciutadania, dona compliment també a un compromís adquirit pel Govern de Reus en el Pla d’Acció Municipal Reus-2019-2023 i és un dels projectes de transformació digital més grans i complexos dins d’una administració.

El contracte, que sortirà a licitació amb un pressupost de 3.025.000 euros i un calendari d’implantació i ús total de 10 anys, permetrà renovar l’actual aplicatiu de gestió, adquirit fa 20 anys que està totalment obsolet tant a nivell tècnic com funcional, i aportarà, com a beneficis, eficiència, proximitat, optimització de recursos, evitar morositat, intercanvi d’informació.

  • Eficiència: Es milloraran els processos amb la integració de tot el procediment de gestió i recaptació en un únic sistema. Gran millora en els processos interns que ara es fan manuals i que es necessita molta gestió administrativa manual que no arriba a totes les gestions necessàries. Tota la gestió tributària es farà internament i externament de manera totalment electrònica d’acord a la normativa.
  • Proximitat: Es muntarà una oficina virtual tributària integrada amb la carpeta ciutadana i seu electrònica municipal actual, que permetrà fer més fàcilment la consulta i actualització de dades tributàries i impostos i facilitar el pagament, autoliquidacions i els tràmits amb hisenda per mitjans totalment electrònics
  • Optimització de recursos: Es calcula que la integració del sistema de gestió d’expedients, l’actualització automatitzada dels elements tributaris i la plataforma online per a contribuents pot suposar un estalvi anual de 7.300 hores de feina, que es podran destinar a altres serveis.
  • Evitar morositat: El sistema de gestió implica també millores en la gestió de la recaptació. En especial per la possibilitat que els contribuents autoliquidin els seus tributs de forma telemàtica, així com altres elements la gestió dels propis expedients i la sistemàtica de les accions d’execució del patrimoni, entre altres. Es calcula un increment d’ingressos assumible a mig termini de l’1%.
  • Intercanvi d’informació: Es millorarà l’intercanvi d’informació i la interoperabilitat amb altres administracions públiques i entitats que augmentarà els ingressos municipals i la millora en la gestió i en l’agilitat dels processos administratius d’acord als convenis amb AEAT i ATC, amb el ministeri hisenda amb la gerència cadastral, amb la direcció general de trànsit DGT, amb la tresoreria general de la seguretat social TGSS així com amb els col·legis de notaris i col·legi de gestors administratius ja que actualment aquest intercanvi es fa manual.

El valor estimat total de contracte és de 3.025.000 euros (IVA inclòs), amb el periode d’implantació i finançament següent:

  • Fase 1: implantació i subministrament que en total seran 968.000 euros (IVA inclòs) dels quals es financia ara al 2021 484.000 euros i pel pla inversions 2022 484.000€ màxim 9 mesos en el 2022.
  • Fase 2: suport i manteniment durant 10 anys menys els 9 mesos implantació (4art trimestre 2022-2031). Un total de 2.057.000 euros (IVA inclòs). A partir del 2028 està previst la migració al núvol quan hi hagi més disponibilitat pressupostària (del 4art trimestre 2022-2027 per 630.000 euros+IVA i del 2028-2031 per 1.070.000 euros+IVA)
  • Possible ampliacions: 500.000 euros+IVA (20%) per millores si s’escau al sistema durant els 10 anys menys 9 mesos de manteniment

Redacció