TOTS 21

El Port de Tarragona ha assolit 50.000 m3 dels 100.000 m3 totals de sorra per regenerar la platja de La Pineda. Els treballs van començar amb l’arribada de la draga el 16 de maig amb permís per finalitzar les tasques fins al 10 de juny, tot i que té previst acabar aquesta tasca el 3 de juny, data en què la draga hi haurà repòs totalment els 100.000 m3 cúbics..

Es tracta d’una aportació de sorra amb un pressupost total de 2,9 milions d’euros per al període 2020-2023, el que representen uns 700.000 euros cada any. Aquest tipus d’obres disposa d’una condició especial d’execució de caràcter mediambiental conforme l’article 202 de la Llei de Contractació del Servei Públic.

Les tasques van començar uns dies abans que la draga entrés en funcionament amb la instal·lació de les canonades que transporten els sediments fins a la platja. El treball de la draga, construïda el 1993, consisteix a agafar els sediments de la zona autoritzada davant del cap Salou i transportar-los fins a la canonada instal·lada davant de la costa. Aquesta zona autoritzada es tracta d’una parcel·la submarina situada a la zona II del Port de Tarragona. Els sediments arriben a uns metres de la platja on són repartits finalment per maquinària terrestre.

Aquesta aportació extraordinària de sorra, unida a l’acció dels dics de contenció que hi ha a cada banda de la platja, el contradic dels Prats i l’espigó del Racó, permetrà retornar l’equilibri a la platja de la Pineda. És una tasca que, anualment, assumeix el Port de Tarragona per fer front a la regressió costanera arran de l’ampliació del dic. Mentrestant, la maquinària aplana la sorra extreta per recuperar metres al mar i adequar l’aspecte de l’espai poc abans de la temporada d’estiu.

La draga

Aquesta draga anomenada Viking R va ser construïda el 1993. Aquesta maquinària ha participat en diverses obres de dragatge com en el manteniment del Guadalquivir, la regeneració de les platges de Gandia i València, l’ampliació dels ‘Puertos de Langosteira a la Corunya o les tasques a Isla Verde a Algecires.

Algunes de les pròximes actuacions programades amb la draga són la reparació dels danys causats pels temporals marítims, de vent i de pluges al gener a la província de Barcelona i aportació de sorra a la platja situada al sud del Llobregat.

Respecte de l’entorn

Un dels objectius pel Port de Tarragona és vetllar per l’entorn natural en tots els seus àmbits d’actuació, especialment en el que es refereix a les obres. Per aquest motiu, a més de complir amb les mesures ambientals requerides per norma, fa un pas més enllà i aplica uns controls propis i específics en aquesta obra. El dragatge s’efectua en una zona propera a la “ZEPA marina Illes Columbretes – Delta de l’Ebre, que forma part de xarxa natura, i es prendran totes les mesures per evitar l’afectació de les actuacions sobre els enclavaments de flora marina i sobre les aus, principalment.

Una de les mesures principal serà controlar la qualitat del dragatge i de les aigües. Es duran a terme controls de la terbolesa de l’aigua i s’instal·laran cortines per evitar-la. I, dins de les mesures ambientals de competitivitat en estratègies marítimes, s’utilitzaran sonars i submarinistes per controlar que el dragatge no malmeti la flora de la zona, poblada de Cymodocea nodosa, és una alga fanerògama marina inclosa en el llistat d’espècies silvestres de protecció especial.

A més, el Port de Tarragona realitzarà controls diaris per albirament o rastre de la tortuga babaua. Una espècie en risc que se sap de la seva presència en altres platges del litoral tarragoní, però que fins a la data no has estat vista a la platja de la Pineda.