.

.

TOTS 21

La Memòria Econòmica de Catalunya 2016, patrocinada per Banco Santander, ha estat presentada aquest dilluns a la Cambra de Comerç de Tarragona per la seva directora, Carme Poveda.

La Memòria Econòmica de Catalunya 2016, patrocinada per Banco Santander, ha estat presentada aquest dilluns a la Cambra de Comerç de Tarragona per la seva directora, Carme Poveda. L’acte ha estat presidit del president de la Cambra de Comerç de Tarragona, Andreu Suriol, i ha comptat amb la presència de Luis Herrero, sotsdirector general del Banco Santander i responsable a Catalunya. En la presentació també ha participat Anton Valero, director general de Dow Chemical España, que ha exposat els reptes que afronta el sector químic i l’adaptació al paradigma Indústria 4.0. La recuperació econòmica de la província de Barcelona està sent molt ràpida i intensa. Segons estimacions pròpies, el VAB (valor afegit brut) de la província de Tarragona ha continuat la tendència ascendent que va iniciar el 2014, fins a registrar un creixement nominal del 3,4% el 2016, la taxa de variació més alta des de l’inici de la crisi (gràfic esquerre). L’any 2016, el VAB nominal de la província ha tornat al nivell que tenia el 2008, i ho ha fet en tan sols tres anys.

El sector de la construcció residencial encara no mostra un senyal clar de recuperació. El nombre d’habitatges iniciats (528) ha crescut un 8,6%, però encara és inferior al d’acabats (534). De fet, la caiguda dels darrers anys ha estat tan intensa que el nombre d’habitatges iniciats el 2016 representa només el 2% dels habitatges que es construïen el 2006 (màxim de la sèrie). A més, la ràtio d’habitatges iniciats per cada 10.000 habitants és de 6,7 a Tarragona, la més baixa de Catalunya, tot i el lleuger augment registrat respecte de l’any anterior.

En canvi, el balanç turístic a la demarcació de Tarragona ha estat molt positiu el 2016. El nombre de turistes allotjats en hotels a la marca turística de La Costa Dorada ha assolit un màxim històric de 2,56 milions, un 7% més que l’any anterior, i a les Terres de l’Ebre ha arribat a gairebé les 300.000 persones. El 2016 també han estat un any molt positiu per al turisme rural a la Costa Daurada, amb 267.200 turistes allotjats, un 12% més que l’any anterior.

Els intercanvis amb l’exterior pràcticament s’han mantingut estables el 2016 a Tarragona, però en el primer semestre de 2017 creixen un 20,6% acumulat. El 2016, tant les exportacions com les importacions han disminuït un 1% en termes nominals degut al descens de les exportacions de productes químics i petroli i derivats, els dos principals sectors exportadors, per un efecte-preus. En canvi, els sectors de preparats alimentaris, fruites i llegums i altres bens d’equip han registrat un increment de les exportacions el 2016. Tanmateix, l’èxit exportador dels darrers anys fa que la província de Tarragona tingui 2.937 empreses exportadores el 2016, un 47% més de les que hi havia fa deu anys.

Els serveis lideren la creació d’ocupació el 2016 a la província de Tarragona La bona marxa de l’economia ha tingut el seu reflex en l’evolució del mercat de treball. El nombre d’afiliacions a la SS ha augmentat un 3,1% tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l’Ebre el 2016, però per sota del 3,9% registrat al conjunt de Catalunya. El sector serveis ha contribuït en un 77% a l’ocupació creada el 2016.

Tot i el fort augment de l’ocupació registrat els darrers tres anys (2014-2016), el nombre d’afiliats al Camp de Tarragona el 2016 encara és un 5,2% inferior al que hi havia el 2008, i a les Terres de l’Ebre és un 14,3% inferior. Per tant, la recuperació del mercat laboral s’està produint amb més intensitat al Camp de Tarragona.

Indicador de Confiança Empresarial, en màxim històric

L’Indicador de Confiança Empresarial de les empreses de la demarcació de les cambres de Tarragona se situa en un màxim històric el tercer trimestre de 2017, i en línia amb el resultat per al conjunt de Catalunya. Les dades d’ocupació confirmen la bona marxa de l’economia tarragonina en el primer semestre de 2017. Així, el nombre d’afiliacions creix a un ritme interanual del 3,8% al Camp de Tarragona al juny de 2017 i del 3% a les Terres de l’Ebre. Les exportacions de béns a la província de Tarragona corroboren la bona marxa de l’economia, atès que creixen un 20,6% en el període gener-juliol respecte al mateix període de l’any anterior, més que al conjunt de Catalunya (8,8%).