.

.

TOTS 21

Imatge d’una planta d’Enerkem. Foto: Enerkem

La futura planta de biocombustible que Enerkem i Suez volen construir al Morell, amb una molt destacada inversió i que és pionera en la minimització de residus, ha superat una fase decisiva.

Segons ha sabut Tarragona21, el Departament de Territori i Sostenibilitat, en la sessió realitzada el passat 31 d’octubre de 2019, va formular la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte en sentit favorable i va aprovar la proposta de resolució d’atorgament de l’autorització ambiental integrada.

L’empresa Ecoplanta Molecular Recycling Solutions, SL -del grup canadenc Enerkem i el francès Suez- havia sol·licitat en data 14 de maig de 2018 l’autorització ambiental per a dur a terme l’activitat de valorització material de residus per a l’obtenció de metanol al terme municipal del Morell. La planta projectada preveu transformar 375.000 t de matèria primera secundària (residus) en 265.000 t de metanol, mitjançant craqueig i síntesi catalítica.

Un cop seguits els tràmits previstos a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha formulat la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte en sentit favorable i ha aprovat encara no fa un mes la proposta de resolució d’atorgament de l’autorització ambiental integrada.

S’ha donat audiència tant de la Declaració d’Impacte Ambiental com de la proposta de resolució d’atorgament de l’autorització ambiental integrada a les parts interessades. «Finalitzat el termini d’audiència sense que s’hagin presentat al·legacions, es podrà emetre la resolució definitiva d’atorgament de l’autorització ambiental integrada», han indicat fonts del Departament a Tarragona21.

Directius de la companyia Suez, quan va presentar, l’any passat, el projecte a l’Ajuntament del Morell. Foto: ACN

Què farà la planta

L’empresa canadenca Enerkem i la francesa instal·laran al Morell una planta de transformació de residus urbans en metanol per fer biocombustibles, amb una inversió que podria arribar als 250 milions d’euros. En concret, s’ubicarà al costat de les instal.lacions de Messer i Carburos Metálicos.

El projecte podria crear uns 600 llocs de treball en la fase de construcció i més de 200, entre directes i indirectes, un cop estigui en funcionament.

L’empresa ja va rebre l’aval del plenari municipal i les companyies promotores del projecte van sol·licitaran a la Generalitat l’autorització ambiental integrada per iniciar els tràmits d’implantació. El consistori veu amb bons ulls una instal.lació «que crearà riquesa i és neta». Aixó ho ha destacat l’alcalde, Eloi Calbet, a aquest digital.

La planta està previst que s’instal·li al pla parcial 10 del Morell, el de la gran indústria, a prop del complex industrial de Repsol. La planta podria estar operativa d’aquí quatre anys, el 2022.

Seria la primera d’aquest tipus a l’estat espanyol dedicada a la producció comercial de metanol verd a partir de residus. Actualment, Enerkem –que té la patent d’aquest procés innovador– opera una planta a Edmonton (Canadà) i en té una altra en fase de permisos a Rotterdam (Països Baixos).

La planta catalana s’abastaria de la primera matèria generada als Ecoparcs, que fan la recollida dels residus sòlids urbans. Actualment, del total de brossa que va a parar a aquestes instal·lacions només se’n recicla un 10% i, la resta acaba a les incineradores o als abocadors. La nova planta aprofitaria els residus pretractats no recuperables, que hi arribarien en bobines retractilades, per fer-ne un reciclatge molecular.

Mínimes emissions

El procés consisteix en el trencament dels polímers de la matèria en els seus compostos bàsics, sotmetent-la a unes condicions de pressió i temperatura que la transformen en un gas de síntesi –Syngas–. Aquest estat permet separar les molècules i reorganitzar-les en metanol verd, una substància que permet elaborar nous productes químics o additius per a biocombustibles. Aquesta tècnica no requereix combustió i es produeix en un circuit tancat, de manera que minimitza les emissions.

Es calcula que, en plena operativitat, la nova instal·lació tindria capacitat per tractar 375.000 tones de residus –principalment plàstic, paper i tèxtil–, que es podrien transformar en 265.000 tones de metanol verd. Actualment, el procés tècnic permet transformar fins a un 70% de la primera matèria i la resta acaba resultant diòxid de carboni o residu sòlid. La vocació de futur és assolir un índex d’aprofitament del 100% i possibilitar «una planta de reciclatge circular total».

L’aposta pel Morell respon al «fort suport» de l’Ajuntament, les deu hectàrees disponibles per a usos industrials, l’accés cap a la primera matèria secundària i al mercat de producte final, així com la proximitat amb el port de Tarragona per exportar productes químics i les potencials sinergies i col·laboracions amb la resta del complex químic.

Jaume Garcia