.

.

TOTS 21

Imatge de la zona de l'Arc Llatí

Imatge de la zona de l'Arc Llatí

La Diputació de Tarragona, en el marc d’un conveni de col·laboració amb el Consell General dels Pirineus Orientals, publicarà un projecte encaminat a la prevenció d’incendis en els territoris rurals de l’Arc Llatí. L’àmbit del projecte se centra especialment en aquells departaments i territoris situats en la franja costanera que conforma aquest àmbit geogràfic, que va des de Tarragona fins al nord d’Itàlia. En aquestes zones el perill d’incendis forestals és elevat, atesa la densitat de població i especialment la seva distribució en nuclis i urbanitzacions molt disperses i en contacte amb les zones forestals.

El projecte –s’anomena Realització d’un balanç en l’àmbit de la prevenció d’incendis. Actuacions a nivell d’interfase zona urbanitzada-zona forestal. Desafiaments dels territoris rurals de l’Arc Llatí– sorgeix davant la constatació d’una mateixa problemàtica, i per tant d’una preocupació comú, per tal d’establir unes mesures més eficaces a nivell tècnic i de legislació europea, així com de suport financer, per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals en el marc dels països mediterranis de la Unió Europea. Els experts constaten que no existeix una política clara i efectiva en l’àmbit comunitari de prevenció d’incendis, i encara menys una política eficaç adaptada a les característiques de la zona mediterrània. Cal marcar, doncs, unes clares prioritats en la política europea envers aquesta problemàtica.

L’objecte de la col·laboració entre regions és conèixer millor la problemàtica comuna dels incendis, en particular en les zones interfase dins els territoris de l’Arc Llatí; contribuir a la reflexió dels polítics europeus respecte a aquesta problemàtica, i plantejar projectes comuns del tipus Interreg per a la prevenció dels incendis.

Amb la participació de tot el partenariat, s’ha redactat un document tècnic que vol contribuir amb un balanç i recomanacions tècniques per als membres de l’Arc Llatí, i un document de comunicació destinat als polítics europeus amb les conclusions i recomanacions de l’estudi. Aquesta tasca d’estudi, d’anàlisi, de col·laboració i de presentació de propostes entre els tècnics de les diverses regions s’ha realitzat durant els darrers 18 mesos, en els quals s’han realitzat diverses reunions de forma presencial i altes mitjançant videoconferència. El treball ha de culminar amb una conferència final amb la presentació de resultats i propostes concretes a la Comissió Europea, que es realitzarà el dia 25 d’abril de 2014 a Perpinyà, amb la presència dels representants polítics de les administracions que formen el partenariat.