.

.

TOTS 21

L’EDAR de Riudecanyes és titularitat de l’ACA i l’Ajuntament de Riudecanyes, que va delegar la seva gestió a favor del Consell Comarcal del Baix Camp a través de COMAIGUA.

L’EDAR, Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Riudecanyes, s’ha sotmès darrerament a diverses millores que permeten donar un millor servei als usuaris amb una optima depuració de l’aigua. Així, la nova instal·lació d’una reixa automàtica a l’entrada de l’EDAR en substitució de l’antic tamís de pretractament, la redacció d’un projecte d’acondicionament de l’EDAR per a millorar el seu rendiment, i el desviament de les aigües sobrants dels regants, sónles millores realitzades en els darrers mesos en aquests instal·lació.

L’EDAR de Riudecanyes és titularitat de l’ACA i l’Ajuntament de Riudecanyes, que va delegar la seva gestió a favor del Consell Comarcal del Baix Camp a través de COMAIGUA. L’equipament ha experimentat des de l’any 2007, data en què es va delegar la gestió, un seguit de millores que fan possible obtenir una elevada qualitat d’aigua depurada. Les diverses actuacions realitzades enguany a l’EDAR de Riudecanyes, han tingut un pressupost de 16.000 euros, finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Pel que fa a les obres realitzades, la instal·lació d’una reixa automàtica ha facilitat que retirada de residus sòlids pesats sigui més efectiva i funcioni sempre en funció dels nivells que arriben. La redacció del projecte de condicionament de l’EDAR, sol·licitat l’any 2016, ha permès utilitzar tractaments tous que aprofiten la interacció del sòl, l’aigua i l’aire per a dur a terme el tractament de l’aigua residual. Per últim, i parlant del desviament de les aigües sobrants dels regants, cal destacar la realització d’una actuació de millora dins de la finca que hi ha a continuació de l’EDAR. Allí s’hi ha construït un sobreeixidor cap a un pou abandonat dins la mateixa finca, amb l’objectiu que quan hi hagi excés d’aigua dels regants, aquesta sobreeixí cap al pou i no per l’arqueta com succeïa fins ara.