.

.

TOTS 21

Imatge del riu Gaià

L’Agència Catalana de l’Aigua ha incrementat el cabal de sortida des de la presa del Catllar des d’aquest dimarts i fins al dijous per recuperar el riu Gaià des del punt de vista ambiental. S’alliberaran fins a 3 m3/s d’aigua durant tres dies per netejar la llera de llims i fangs provinents del temporal Glòria, reperfilar-la, arrossegar la vegetació i afavorir els diferents hàbitats del riu. La darrera llevantada ha provocat que l’embassament del Catllar hagi incrementat considerablement el volum d’aigua embassada, el que permet fer una crescuda controlada d’aigües avall. L’actuació està consensuada amb Repsol, propietària de la presa. El cabal del Gaià és habitualment nul o fins a 0,124 m3/s.