.

.

TOTS 21

A la primera reunió del nou òrgan consultiu sectorial hi han participat prop d’una trentena de persones de diferents sectors empresarials i socials. Foto: Ajuntament

El Consell Econòmic i Social de Cambrils ha celebrat aquesta setmana la seva sessió de constitució. En aquesta primera reunió hi han participat prop d’una trentena de persones representats dels diferents sectors implicats en la promoció econòmica del municipi.

La sessió s’ha centrat en les mesures de reactivació econòmica que s’estan portant a terme i ha servit per recollir propostes i inquietuds de les diferents entitats. A més, excepcionalment, hi han assistit el director general d’Infraestructures de la Generalitat, acompanyat d’altres càrrecs territorials del Departament, per exposar el projecte del tren-tram als membres del consell.

El consell està format per l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el regidor de Promoció Econòmica, Oliver Klein; diversos regidors del govern i l’oposició, i 22 vocals de diferents entitats dels sectors empresarial, comercial i industrial, primari (agricultura i pesca), turístic, universitari, educatiu, ocupacional i sindical.

El nou òrgan consultiu sectorial, aprovat pel Ple el passat octubre, és fruit de la transformació de la Cimera Econòmica, creada l’abril del 2020 per planificar l’estratègia per fer front a l’emergència sanitària, que manté membres i s’amplia amb nous sectors. El consell neix per afavorir l’intercanvi, el debat i la participació entre el sector públic i privat per contribuir a millorar la planificació estratègica de la promoció econòmica, l’economia social i solidària, i l’ocupació.

Els àmbits d’actuació són, entre altres, fomentar la participació público-privada per la gestió sostenible de l’activitat empresarial, donar suport al teixit productiu del municipi, orientar les accions que es portin a terme per assolir millors resultats econòmics de les empreses, atraure inversions que creïn riquesa i ocupació, i diagnosticar i planificar amb els diferents agents educatius socials i econòmics una oferta de formació adaptada a les necessitats locals del mercat de treball.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha posat en valor la feina feta per Cimera Econòmica durant tots aquests mesos i ha afirmat que la creació del nou òrgan respon a la voluntat de seguir integrant la ciutadania i les associacions en els assumptes municipals, incorporant una pluralitat d’opinions i punts de vista i augmentant la coresponsabilitat de les polítiques públiques. El regidor de Promoció Econòmica, Oliver Klein, ha explicat que el consell és un espai de construcció comuna i confiança mútua per detectar les necessitats reals i prioritzar de manera participada les actuacions a desenvolupar, amb deliberacions de qualitat que permeten decisions conjuntes i compartides.

Tal com marquen les normes d’organització i funcionament aprovades, el consell celebrarà reunions ordinàries un mínim de tres vegades a l’any i es fomentarà el treball en una comissió permanent que prepararà les reunions plenàries. Els informes, avaluacions, criteris i programes consensuats pel Consell  Econòmic amb caràcter de proposta s’elevaran als diferents òrgans municipals, administracions o institucions per ala seva consideració i tractament, prèvia proposta o dictamen de la Comissió de Promoció Econòmica.

Redacció