.

.

TOTS 21

L’AMPA i l’Escola Els Àngels organitzen, amb el suport del Consell Esportiu del Tarragonès i la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, del club Gimnàstic, de l’AVV del Barri de la Granja, i d’altres persones i entitats, el ’44è Cros Els Àngels – La Granja’, el diumenge 20 de març de 2022. Aquest cros és puntuable per a la fase comarcal del Tarragonès dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya amb les condicions establertes a la corresponen normativa tècnica.

Per a poder participar a la Fase Comarcal de Cros, les persones han d’estar degudament inscrits als Jocs Esportius Escolars de Catalunya i, per tant, és necessari que procediu a fer les altes al programa, amb la llicència assignada a l’esport corresponent, amb l’antelació suficient (prèvia presentació del full d’inscripció de l’entitat i la facilitació de la clau d’accés). En cas contrari, no es podrà donar cobertura de l’assegurança esportiva implícita en l’alta d’esportista, ni podran puntuar a la fase comarcal, tots aquells que no estiguin degudament tramitats. Posteriorment, tramitareu la inscripció dels participants directament al programa de gestió esportiva del CET, a l’apartat d’esports individuals dels JEEC, on constarà cada corresponent cros.

L’escola organitzadora tindrà la facultat de fer la inscripció interna, sense la tramitació via JEEC, segons les condicions que es regulin sobre el tractament de la pròpia assegurança escolar complementària contractada per l’AMPA de l’Escola, amb la necessària aprovació del Consell Escolar del centre i els requisits que es determinin a tal efecte. Aquesta participació es considerarà fora de l’àmbit de la fase comarcal dels JEEC.

Els adults via CET s’han de tramitar també al programa de gestió esportiva (modalitat de lleure). Les inscripcions de la cursa Absoluta i d’aquells de la cursa Popular que no vinguin per la via del CET es realitzaran directament a l’Escola Els Àngels. La cursa que serà puntuable per a la Lliga Comarcal del CET serà la Popular (tant per juvenils, com per adults). La data límit d’inscripció és el dimecres, 16 de març de 2022. Les inscripcions són gratuïtes i il·limitades.

Cada participant, presentant el corresponent pitral, rebrà una beguda en finalitzar la seva prova. Hi haurà medalles per a totes i tots els participants. Hi haurà tres trofeus (copes) als primers classificats de cada categoria, excepte per les categories Minis, segons acord de comitè tècnic del Consell Esportiu del Tarragonès.

Redacció