.

.

TOTS 21

La millora del model ha suposat que gran part de la ciutadania que no participava en el sistema ara ho faci, i ho faci correctament.

El mes de gener d’enguany, els resultats de la recollida selectiva a Riudecanyes han augmentat del 61,9% al 75,6%. El notable increment d’aquesta xifra és una conseqüència directa de la implantació del pagament per generació que ha suposat un augment de la participació en el Porta a Porta i una millora de la separació en origen.

Aquest augment de la selectiva (de 15,30T a 19,16T)i la notable reducció de la fracció resta (de 9,40T a 6,19) constaten l’increment de participació en el Porta a Porta i la reducció de les aportacions de residus barrejats a l’àrea d’emergència. Es dedueix, per tant, que la millora del model ha suposat que gran part de la ciutadania que no participava en el sistema ara ho faci, i ho faci correctament.

Un altre fet de destacable és l a millora de la recollida d’orgànica, que augmenta un 44,1% respecte les dades del 2018. La fracció vegetal i els envasos també registren millores, un 61,1% i un 22,7% respectivament. Les dades permeten concloure que la recent implantació del pagament per generació basat en el grau de participació ha tingut un impacte immediat en la ciutadania i ha estat un factor clau que ha propiciat el canvis d’hàbits.

Des de l’Ajuntament de Riudecanyes es destaca de manera molt important la forta implicació dels veïns i veïnes del municipi que ha estat clau per assolir aquestes xifres i que és fruit de la conscienciació que tenen per mantenir el seu entorn més immediat ben net i col•laborar amb el medi ambient i la sostenibilitat.