TOTS 21

Amb l’arribada de la Fase 2 ha retornat la completa activitat al sector de la construcció que treballa amb plena normalitat com informa el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT). Des d’aquest passat dilluns, es poden continuar i començar totes les obres que hi havia iniciades i previstes però que estaven paralitzades arran del confinament i especialment perquè a la construcció, per temes de seguretat i distàncies entre persones, no es podien garantir.

Ara, doncs, ja es permeten realitzar obres en habitatges en els que hi hagi ocupants sempre garantint els dos metres de distancia o l’ús de la mascareta, evitant el contacte físic i la resta de mesures de seguretat generals.

Unes dades dolentes

La tornada a la normalitat ve acompanyada, però, de les dades del mes de maig que indiquen que l’activitat al sector de la construcció ha caigut un 70 % a l’obra nova i un 40 % al sector de la rehabilitació. La petició de nova obra no iniciada es limita a autopromocions, particulars, que ja havien pres la decisió de construir i comencen ara la tramitació de sol·licitud de llicència.

L’obra nova residencial iniciada al maig es limita a habitatge unifamiliar. S’han iniciat 14 noves obres i 15 habitatges. El nombre d’habitatges nous cau més d’un 70 % respecte 2019, i el nombre d’obres iniciades un 40 %.

La inversió en obra nova residencial també cau al voltant d’un 70 % ja que ha passat de 8,7 MEUR l’any 2019 als 2,5 MEUR aquest any 2020.

En el cas de la rehabilitació la baixada és una mica més continguda tot i la prohibició de treballar  en comunitats i habitatges ocupats abans no s’ha passat a la Fase 2 de la desescalada del Covid. S’han iniciat 67 obres, un 40 % menys respecte 2019 quan se’n van fer 110. En aquest cas la inversió passa d’11 MEUR a 4.8 MEUR, una baixada que ronda el 56 %

Pel que fa a l’activitat professional dels arquitectes tècnics, les taxacions comunicades al COAATT baixen respecte l’any 2019 un 90 % i els informes pericials davallen un 60 %. La tramitació de cèdules d’habitabilitat i certificats d’eficiència, imprescindibles per a la venda o lloguer d’habitatges, cau al votant  80 % i no arriba a les 90 sol·licituds mensuals. També es nota una davallada en la comunicació d’obertura de noves activitats o en els treballs de seguretat, control de qualitat i direcció d’obres.

La situació, com es desprèn de les dades, és especialment greu en el cas de l’obra nova residencial, on e moment es treballa en aquelles promocions ja iniciades. A partir d’ara cal esperar que amb l’activació de la Fase 2, es vagi normalitzant la situació. El portal d’Obres amb Garantia (www.obresambgarantia.com), com a termòmetre de les peticions, està començant a rebre peticions de rehabilitacions i peticions de informes tècnics, agafant el ritme de noves sol·licituds de tècnics especialistes prèvia a la situació d’excepcionalitat.