.

.

TOTS 21

Cristina Miret durant la conferència. Foto: Cedida

Cristina Miret durant la conferència. Foto: Cedida

La Universitat Rovira i Virgili conjuntament amb Limonium, Societat d’Actuacions Ambientals, van impulsar la I Jornada de Biodiversitat Urbana el passat 16 de maig a la Sala de Graus del Campus Catalunya de la URV.

L’aportació portuària fou la presentació de Cristina Miret, responsable de Medi Ambient del Port de Tarragona, sobre la biodiversitat de l’ens portuari, desglossant els diferents espais naturals protegits que hi ha en zona portuària i la situació en què es troba cadascun.

Alhora, també es va dissertar sobre la renaturalització d’espais que s’ha realitzat en els darrers anys, convertint espais en desús en zones verdes amb espècies autòctones i adaptades a clima litoral, fomentant la presència d’insectes pol·linitzadors. D’entre altres aspectes, es va destacar la recuperació del fons marí, amb la instal·lació dels biòtops per recuperar les poblacions de cefalòpodes i fanerògames marines, a la zona de la platja del Miracle i dic de Llevant, i els biòtops per regenerar biodiversitat i compensar emissions, ubicats en la zona industrial.

El Port de Tarragona també gestiona la fauna que es troba en el recinte portuari, tant de les diverses espècies protegides que nidifiquen al port, com la gavina corsa, el corriol camanegre, el falciot i el falcó pelegrí, o les actuacions que es realitzen per a la protecció de cetacis que entren en zona portuària, en coordinació amb els organismes competents, alhora que també col·labora en la detecció de presència i protecció de postes de la tortuga babaua. I, no cal dir, també cal destacar la gestió que es fa de les espècies singulars, com els coloms i els gats.

Finalment, Miret va sintetitzar la visió de futur del Port de Tarragona, d’acord amb els objectius de biodiversitat del Pla de Sostenibilitat 2020-2030, on va destacar la restauració ambiental de la platja dels Prats, el Vinyet a la desembocadura del riu Gaià i la desembocadura del riu Francolí, així com la recuperació del fons marí i la potenciació del Parc Subaquàtic al dic de Llevant amb la instal·lació de nous biòtops i el foment dels ratpenats en l’entorn portuari.