.

.

TOTS 21

La regidora d’Esports, Elisa Vedrina. Foto: Tarragona21

El Consell Plenari aprova per unanimitat les bases per a l’atorgament de subvencions per a activitats i la promoció esportiva local. Es tracta d’unes noves bases que substitueixen les encara vigents, que daten del 2008, i que, en paraules de la consellera d’Esports, Elisa Vedrina, “incorporen nous criteris a partir de les necessitats detectades”.

La consellera d’Esports s’ha mostrat molt satisfeta per l’aprovació feta amb el consens de tots els grups del Ple i ha reconegut la tasca feta per la conselleria “per tal  comptar amb unes bases actualitzades a la normativa vigent i que tenen com a principal objectiu facilitar i promocionar la pràctica de l’esport, ja sigui als esportistes com a les entitats, tenint sempre com a referència la gestió impecable dels diners públics”. Vedrina ha afegit que “la nova normativa fa una diferenciació entre les bases i la convocatòria, per tal que hi hagi la suficient flexibilitat per tal d’adaptar-se a les necessitats que vagin sorgint any rere any”. Per finalitzar, la consellera d’Esports ha explicat que “les noves bases de subvenció introdueixen nous programes i criteris de valoració, que permetran arribar a àmbits que l’antiga normativa no permetia”.

Les noves bases preveuen set modalitats diferents d’ajuts a les entitats esportives:

  1. Promoció de l’esport federat i formació i promoció de l’esport en edat escolar.
  1. Suport per a l’organització d’actes puntuals en temes de salut i seguretat
  1. Suport a activitats de celebració d’aniversaris significatius de les entitats esportives. (25 anys, 50 anys, 75 anys i centenari)
  1. Suport a entitats que participen en esdeveniment esportius oficials a nivell català, estatal o internacional que suposin un desplaçament o estança fora de la ciutat
  1. Centres d’ensenyament i AMPA’S que promouen la pràctica esportiva
  1. Esportistes individuals amb llicència esportiva vigent
  1. Esportistes amb diversitat funcional

Ara, un cop aprovades, se sotmetran a exposició pública durant un termini de 20 dies i, en el cas que no es produeixin al·legacions, s’aprovaran definitivament. Paral·lelament s’està treballant amb la convocatòria de les subvencions que definirà el calendari i  requisits que s’han de complir per poder participar en cadascun dels programes.