.

.

TOTS 21

En el marc de les reunions periòdiques que realitza el Comitè Internacional fins l’inici d’uns Jocs Mediterranis, Tarragona acollirà una nova reunió de treball dels seus membres del 23 al 26 d’abril d’enguany. Els membres del Comitè Executiu, encapçalats pel seu president Amar Addadi, tornaran a la ciutat després d’haver aprovat amb molt bona nota el Pla Director de Tarragona 2017 el passat mes de novembre.

El Comitè Internacional, en una anterior estada a Tarragona

El director general dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017, Ramon Cuadrat, ha manifestat que “es tracta d’una de les reunions de treball que estipula el contracte amb el Comitè Internacional. És important, necessari i molt positiu per nosaltres que periòdicament mantinguem aquest contacte directe amb el Comitè ja que al final són ells qui estipulen moltes de les condicions tècniques i organitzatives dels Jocs”.

Les jornades de treball estaran dividides en dues parts. D’una banda, el Comitè Internacional durà a terme les reunions internes del seu Comitè Executiu, Comissió Tècnica i la Comissió Mèdica i Antidopatge, així com dues trobades conjuntes amb alguns membres del Comitè Organitzador de Tarragona 2017 per tractar aspectes operatius dels Jocs. De l’altra, s’organitzaran visites tècniques a alguns equipaments esportius de la demarcació.