.

.

TOTS 21

Primers treballs de retirada de terres i imatge de la resclosa del Catllar

Primers treballs de retirada de terres i imatge de la resclosa del Catllar

El paratge de la Resclosa de la Fàbrica, s’ubica al municipi del Catllar (Tarragonès) en l’àmbit fluvial delimitat entre el Pont vell de l’antiga línia de ferrocarril Reus-Roda i la Resclosa a peus de la Fàbrica. Aquest tram del riu Gaià està situat, dos quilòmetres aigües avall de l’embassament del Gaià i està catalogat com a Xarxa Natura 2000 (Riu Gaià – ES5140019) i és catalogat com a Zona d’especial Protecció per a la Aus (zona ZEPA).

La proposta neix i es recolza sobre l’experiència consolidada de l’any 2013, en la que es va implementar una primera actuació de restauració d’aquest entorn, amb una important intervenció a la llera que va suposar la reobertura de la zona humida del paratge de la Resclosa a peus de la Fàbrica del Catllar. També és resultat dels cabals ambientals que des de l’any 2011 s’alliberen des de l’embassament del Gaià, fruit del conveni entre la pròpia Agència Catalana de l’Aigua i l’empresa propietària, REPSOL. I cal destacar que l’any 2017, l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Associació Mediambiental la Sínia van signar un conveni per a la custòdia fluvial del riu Gaià. El conjunt d’actuacions, complementaries entre si, que inclouen aquesta proposta són:

– Ampliació i reestructuració geomorfològica del canal fluvial del Gaià al sector nord de la zona d’actuació
– Extracció de sediments a la bassa fluvial de la resclosa, per tal de consolidar i recuperació la profunditat i superfície d’aquesta zona humida.
– Recuperació de la funcionalitat de la comporta de la resclosa i canal de desguàs, amb la seva substitució per una de nova.
– Revegetació de la zona d’actuació i eliminació de peus de flora al·lòctona.
– Organització d’una jornada de voluntariat, que ha de servir com a presentació del projecte als veïns i veïns una vegada finalitzats els treballs.

L’actuació recuperarà aproximadament 1.500 m2 d’aigües lliures prèviament colmatades per sediment i vegetació, que suposarà la millora de l’estat ecològic general de la massa d’aigua, l’augment de la dinàmica fluvial (circulació d’aigua i sediments aigües avall de la resclosa en episodis d’alliberament de cabals), la recuperació de gran part de la biodiversitat aquàtica i semi aquàtica pròpia de la comarca del Tarragonès i en l’increment de l’interès social vers la zona restaurada (lleure, educació i voluntariat ambientals etc.).

Està previst que els treballs finalitzin a final d’any i que durant el mes de desembre es realitzi la jornada de voluntariat ambiental oberta a la participació de tothom, i que servirà com a presentació i explicació dels treballs realitzats.