.

.

TOTS 21

Comaigua impulsa una prova pilot per recarregar l’aqüífer del Baix Camp amb aigua depurada

L’escalfament global derivat del canvi climàtic té una especial incidència en tota la conca de la Mediterrània, on les sequeres i els episodis climàtics extrems són cada vegada més freqüents. Davant d’aquesta situació, l’única opció és aplicar els principis de l’economia circular per reaprofitar al màxim i de forma contínua tots els recursos naturals.

L’aigua és un bé cada vegada més escàs i, per això, ha de tenir moltes vides. El planeta necessita el nostre compromís i la nostra acció sostenible perquè no pot generar per si mateix tots els recursos hídrics que demanem. El World Resources Institute (WRI) augura que, l’any 2030, la població mundial necessitarà 2.680 quilòmetres cúbics d’aigua per sobre de les possibilitats del planeta. Espanya és un dels països de la Unió Europea
amb més estrès hídric. En concret, set de les deu conques amb major estrès hídric d’Europa es troben a casa nostra. La comarca del Baix Camp experimenta una situació d’escassetat d’aigua des dels anys 70 causada principalment per la intrusió salina a l’aqüífer, originada per una extracció excessiva d’aigües subterrànies. Així mateix, l’augment de la demanda d’aigua fa que la seva disponibilitat sigui menor.

La reutilització sostenible de les aigües depurades és necessària per alleujar la pressió que els diferents usos exerceixen sobre els ecosistemes hídrics i sobre l’estat ecològic de rius, aqüífers i ecosistemes costaners.

Sistema sostenible

Tancar el cercle del cicle de l’aigua i retornar, en unes condicions òptimes, un bé bàsic per a la vida a la font original de la natura. Aquest és l’objectiu del projecte REMAR, que preveu la recàrrega de l’aqüífer del Baix Camp amb aigua tractada a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Cambrils, gestionada per la companyia Comaigua, i que actualment aboca al mar tota l’aigua que tracta (4.000.000 m3 l’any).

Es tracta d’una prova pilot que utilitzarà una pionera tecnologia de gestió de recàrrega d’aqüífers, anomenada Managed Aquifer Recharge (MAR), amb capes reactives.

Després de passar tots els processos de tractament per a la seva depuració, una part de l’aigua tractada a l’EDAR de Cambrils, 400 m3 /dia, es conduirà cap a dues basses artificials que infiltraran l’aigua a l’aqüífer per a la seva regeneració, així seguirà un procés natural. Una capa reactiva situada al fons de les dues basses afavorirà l’eliminació de contaminants emergents (fàrmacs, productes de neteja personal, filtres solars…), patògens, gens resistents als antibiòtics, microplàstics, etc. Es farà una anàlisi contínua de la qualitat de l’aigua amb sensors multiparamètrics que s’instal·laran en diferents parts del procés. També es mesurarà l’activitat enzimàtica per controlar l’activitat de biodegradació en les capes reactives i s’analitzaran els contaminants emergents, microplàstics, patògens, gens resistents als antibiòtics, així com paràmetres químics i microbiològics convencionals.

En definitiva, aquest és un sistema sostenible, respectuós amb el medi ambient, segur i eficient, que a més requereix poca energia i millora la majoria dels paràmetres de qualitat de l’aigua. Si els resultats són favorables, en un futur, s’espera poder recarregar l’aqüífer del Baix Camp amb tota l’aigua depurada a l’EDAR i reproduir el sistema en altres regions, especialment en els països mediterranis.

El projecte REMAR és una iniciativa que té l’objectiu de fer front a l’escassetat d’aigua, una situació que s’anirà agreujant a mesura que avanci el canvi climàtic. La recàrrega d’aqüífers mitjançant el sistema de basses artificials (sistema MAR) és una solució eficient per a la reutilització d’aquest recurs. Segons tots els experts, vivim una dècada decisiva i tot el que no es faci ara ho pagarem a partir de 2030 amb més pèrdues econòmiques i fenòmens climàtics més extrems. El canvi climàtic ha provocat l’escalfament de l’aigua de la Mediterrània i una variació en el règim de pluges. I ho hem percebut a través dels fenòmens extrems que han assolat la nostra demarcació en els darrers temps.

Projecte liderat per Comaigua

REMAR està liderat per Comaigua, companyia referent en la gestió del cicle de l’aigua i de serveis mediambientals al Baix Camp, constituïda pel Consell Comarcal del Baix Camp i Sorea. El projecte compta amb la participació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Mejoras Energéticas. El projecte es va presentar a la convocatòria 2020 del programa LIFE, que és l’instrument financer de la Unió Europea dedicat al medi ambient i a l’acció pel clima.

S’han superat amb èxit les dues fases de la convocatòria i, actualment, està pendent de signar-se l’acord de subvenció. El projecte es va iniciar al desembre de 2021 i tindrà una durada de quatre anys d’execució, fins al novembre de 2025.

Els serveis de Comaigua van més enllà de l’abastament d’aigua, la gestió de la xarxa de sanejament i la depuració, ja que treballa perquè el compromís amb el desenvolupament sostenible creixi any rere any i contribuir a assolir l’Agenda 2030 mitjançant la consecució dels ODS. El projecte REMAR té l’objectiu de demostrar la viabilitat d’una tecnologia neta i innovadora, fomentar i promoure accions positives per a la societat i afegir un gra de sorra davant els reptes globals als quals hem de fer front per cuidar l’aigua i el medi ambient.