.

.

TOTS 21

L’objectiu d’aquestes actuacions és oferir als infants espais per tal que puguin gaudir del seu temps d’oci en les millors condicions possibles. Fotos: Ajuntament

L’Ajuntament de Constantí continua treballant en el pla de renovació dels parcs infantils del municipi. Durant les darreres setmanes s’han realitzat tasques de millora i manteniment al Parc de les Escoles Velles.

D’una banda, aquesta actuació ha permès l’ampliació de la xarxa d’enllumenat públic al parc, atenent a les peticions dels usuaris i veïns de la zona. En aquest sentit, s’han instal·lat 8 nous punts de llum formats per columnes de 3,6 metres d’alçària i lluminària amb tapa de poliamida reforçada, acoblament de fundació d’alumini i difusor de policarbonat estabilitzat, de 41,4 W de potència, 3000 K de temperatura de color, amb distribució òptica asimètrica. La disposició dels punts de llum ha estat de 4 unitats a un costat del parc i de 4 unitats a l’altra zona, segons estudi lumínic realitzat.

D’aquesta manera, i amb l’objectiu de vetllar per la segureta i el civisme, s’ha aconseguit suplir la poca il·luminació procedent dels carrers del voltant a la zona d’arbrat formada per pins a banda i banda del parc, sobretot, en èpoques de tardor i hivern, quan es fa fosc més aviat. D’altra banda, amb aquesta actuació, s’ha desplaçat la columna existent de planxa d’acer galvanitzat, de forma circular de 10 m, amb 3 projectors a la part central del parc, perquè la distribució de l’enllumenat quedi uniforme i complementi les dues noves zones il·luminades.

A banda de les actuacions de millora en l’enllumenat del parc, aquesta actuació ha comportat millores en l’àrea de joc infantil, i s’ha dotat a l’espai de joc amb 55 metres de tanca perimetral decorativa i de seguretat per a espais públics formada per taulons de fusta, de 1075 a 1175 mm d’alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó. A més s’han col·locat 4 bancs al voltant de la zona de jocs, per tal de que els pares i mares gaudeixin dels seus fills, mentre juguin.

El passat mes de desembre ja es van realitzar actuacions renovació dels equipaments de joc a diversos parcs situats a les places interiors del Grup Centcelles. Durant el passat estiu també es van fer treballs de manteniment i millora dels parcs infantils a diverses zones del nucli urbà. L’objectiu d’aquestes actuacions és oferir als infants espais per tal que puguin gaudir del seu temps d’oci en les millors condicions possibles.

Redacció