.

.

TOTS 21

Un moment del ple municipal celebrat a Cambrils

Un moment del ple municipal celebrat a Cambrils

El ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat inicialment les Ordenances Fiscals per al 2017 amb els vots a favor dels partits de l’equip de govern format per ERC, CIU i PSC, l’abstenció de NMC i PP i els vots en contra de Ciutadans i Assemblea de Cambrils.

El regidor d’Hisenda i Personal, Jaume Gila, ha estat l’encarregat d’explicar el detall d’unes ordenances que es basen en dos eixos: “no incrementar impostos i taxes per mantenir i millorar els serveis municipals i alhora, facilitar el pagament dels mateixos a les famílies, empreses i particulars que tributen al municipi”, per tal de promocionar l’activitat econòmica. En aquest sentit, Gila s’ha referit al “compromís de l’equip de govern de no augmentar la càrrega tributària, per això s’han congelat tots els impostos i taxes per a l’exercici del 2017, fins i tot en els casos que la taxa no cobreix els costos reals del servei”.

Per assolir els objectius el govern municipal proposa modificar l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació i ampliar el límit a partir del qual cal aportar garanties en la sol·licitud d’ajornament i fraccionament del pagament del deute tributari, tal i com ha explicat el regidor. Amb el mateix objectiu de facilitar el pagament, s’amplien els terminis de fraccionament en funció de la quantia del deute.

A més, en matèria de l’Impost de Béns Immobles (IBI), s’allarga el termini d’un a tres mesos per a la presentació de sol·licituds de bonificacions per a les famílies nombroses.

En aquesta ordenança de l’IBI, la proposta de modificació també afegeix una bonificació del 95% de la quota íntegra per afavorir l’activitat cultural, en aquelles activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal i que es desenvolupen en edificis de titularitat municipal.

Pel que fa a la cartera de serveis socials, el cofinançament per part dels usuaris es quantificarà proporcionalment segons la renda individual.

A partir de l’exercici 2017, no es liquidarà la taxa durant les primeres 24 hores que el vehicle entri al dipòsit municipal.

Una altra tarifa que també disminueix, en aquest cas per afavorir l’activitat econòmica, és la taxa d’ocupació d’estand al pavelló cobert durant la Fira Multisectorial.

El regidor Gila i la pròpia alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, han convidat als partits polítics, associacions i veïns a presentar al·legacions per tal de millorar les Ordenances Fiscals i fer unes ordenances “que ens portin cap a una ciutat millor, amb serveis de qualitat i a l’alçada de la ciutadania”. Per la seva banda, l’alcaldessa, Camí Mendoza, ha assenyalat que un percentatge molt elevat de les modificacions que s’han realitzat a les Ordenances Fiscals han estat per ajudar a reactivar l’economia local i facilitar el dia a dia de les empreses.

Altres qüestions econòmiques

El ple va servir per aprovar diferents expedients de modificació de crèdit per a l’Ajuntament de Cambrils i per al Patronat del Museu d’Història de Cambrils.

Servei municipal d’informació i atenció a les dones 2016

El ple també va servir per aprovar per unanimitat la presentació de la sol·licitud de contracte programa 2016 per a ens locals per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones. En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament rebrà 23.000 euros de l’Institut Català de les Dones, que aniran destinats a aquest servei.

Desestimada la moció de Ciutadans sol·licitant una millora de les rutes ecoturístiques

El grup de Ciutadans presentava ahir al plenari una Moció sol·licitant la millora de la senyalització dels camins i sol·licitant la promoció de les rutes ecoturístiques de Cambrils. La regidora de Turisme, Mercè Dalmau, va explicar que s’està treballant des de Turisme i des de la regidoria de Serveis Generals en la millora de les rutes i que per tant, no calia haver presentat aquesta moció, que finalment, quedava desestimada, tot i el suport dels grups de l’oposició.

Control de l’acció de govern

El lloguer social, el pont de l’antiga Nacional 340, la situació de Ràdio Cambrils, el manteniment de les zones verdes a Vilafortuny, el quiròfan de l’hospital lleuger, la Torre del Llimó, la venda ambulant il·legal, la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, els apartaments turístics i les olors de purins van ser algunes de les qüestions que es van abordar en aquest apartat.