.

.

TOTS 21

Vopak Terquimsa ha obtingut la reavaluació de l’autorització d’Operador Econòmic Autoritzat (OEA), de simplificació duanera / protecció i seguretat. La figura d’OEA es refereix a aquells operadors fiables i reconeguts entre països dins de la cadena logística, capaços de garantir que el moviment de les mercaderies a nivell internacional es realitza de forma segura dins el marc normatiu de l’Organització Mundial de Duanes (OMA).

Vopak Terquimsa, va ser la primera Terminal portuària en obtenir al març de 2011 la certificació OEA per als seus dos Terminals a Catalunya, en compliment dels requisits enquadrats en el marc de la Seguretat i protecció, solvència financera i gestió de registres. Eduardo Sañudo, director general de la Companyia ha assegurat que “apostem per la certificació com a operador econòmic autoritzat des dels seus inicis, sent la primera terminal de granels líquids que es va certificar al nostre país. En Vopak Terquimsa tenim l’objectiu constant de optimitzar els nostres processos i, la certificació com OEA suposa sens dubte una millora en l’eficiència dels nostres processos duaners, fet que comporta importants estalvis en temps i diners per els nostres clients”.

Els Operadors OEA, en ser socis de confiança de l’Administració Duanera, estan subjectes a menys controls i poden acollir-se a simplificacions de tràmits duaners. La reducció de temps de despatx i reducció de controls, facilita que les mercaderies circulin d’una forma més fluida i permet una reducció dels costos logístics globals.