.

.

TOTS 21

L'alcalde de Vilallonga, Ignasi Valera. Foto: Tarragona21

L’alcalde de Vilallonga, Ignasi Valera. Foto: Tarragona21

L’Ajuntament de Vilallonga del Camp ha aprovat en el darrer ple municipal, celebrat el dijous 15 de desembre, el pressupost per a l’any 2017, el primer en què s’apliquen el pla econòmico-financer i el pla de sanejament, que tenen l’objectiu d’eixugar romanent negatiu de tresoreria d’un milió d’euros que va aflorar després de la liquidació del pressupost de 2015.

Han votat a favor del pressupost els grups del govern municipal -Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Vilallonga pot Més (VPM-CP)- i en contra els de l’oposició -Convergència i Unió i Partit Popular-.

El pressupost municipal per a l’any 2017 que ha elaborat l’equip de govern format per Esquerra Republicana de Catalunya i el Vilallonga Pot Més preveu uns ingressos de 2.927.721,99 euros i unes despeses de 2.351.582,08 euros. Aquest desequilibri entre els dos capítols és fruit de l’aplicació del pla econòmico-financer i el pla de sanejament, supervisats pels Serveis d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona, que pretén deixar la situació econòmica municipal normalitzada en dos exercicis.

“Es tracta d’un pressupost molt realista, amb un augment d’ingressos i una contenció de la despesa que vol reduir l’actual desequilibri pressupostari. L’objectiu és que el 2019 hagi quedat eixugat el romanent negatiu de tresoreria, que ara està al voltant d’un milió d’euros”, afirma l’alcalde, Ignasi Valera.

L’increment dels ingressos és la conseqüència de l’augment d’alguns impostos i taxes municipals. “Aquesta pujada ens hem vist obligat a fer-la per poder eixugar l’actual romanent negatiu de tresoreria, però podem garantir que l’any vinent no hi haurà cap més pujada extraordinària de tributs”, explica el regidor d’Hisenda, Carmel Gil, que apunta també que les despeses no han pogut baixar més “perquè han hagut d’incloure factures de despeses d’exercicis anteriors al 2015 incloses en el pressupost d’aquell any.” Gil assenyala que l’augment del 13,1% del capítol 1 de despeses (personal) es produeix perquè “alguns serveis fins ara externalitzats es passen a fer amb recursos humans propis de l’ajuntament, amb un estalvi de diners i una major operativitat.”

Malgrat la contenció de la despesa, s’han pogut incloure en el pressupost municipal 270.963,39 euros per a inversions, dels quals 80.000 corresponen a 2016. La instal·lació de la coberta de la pista poliesportiva es realitzarà en dos exercicis i en aquest primer s’invertiran 100.000 euros. La nova fase de les obres a l’escola Pere Virgili queda pendent de programar-se per quan la Generalitat ho pressuposti.