.

.

TOTS 21

L’Ajuntament de Vila-seca destinarà un total de 202.000 euros per a donar suport a les empreses afectades per la pandèmia. La convocatòria a aquestes subvencions, que s’obre avui, està destinada a les petites empreses, autònoms o professionals del municipi, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de la crisi econòmica provocada per la Covid-19.

Les empreses sol·licitants, que hauran d’acreditar el compliment de diversos criteris com ara la davallada de la seva facturació, podran rebre un màxim de 3.000 euros. Els criteris d’adjudicació estaran en relació amb el tant per cent de decrement de la facturació comparant els ingressos de l’any 2019 amb els de l’any 2020, entre el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de setembre.

Cal recordar que la sol·licitud s’ha de tramitar electrònicament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca, https://seuelectronica.vila-seca.cat/, on també s’hi pot consultar les bases i descarregar la informació per a tramitar la subvenció.

Redacció