.

.

TOTS 21

Façana de l’Ajuntament de Vila-seca

La Junta de Govern Local de Vila-seca ha aprovat recentment dos projectes per valor de 97.000 euros, corresponents a les obres per a la renovació del pou de clavegueram al carrer de Montserrat Caballé de la Pineda i els treballs de supressió de barreres arquitectòniques a l’escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca.

Les obres de renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses domiciliàries ja es troben a licitació amb un pressupost de 74.676,88 euros. L’actuació permetrà corregir l’enfonsament que s’hagi produït a la base del pou o en algun dels tubs i consistirà en renovar la longitud de les escomeses del col·lector principal amb 2 tubs de 6 metres cadascun i que permetrà assolir un correcte pendent en el tram proper al pou. Aquestes obres, que se situen al carrer de Montserrat Caballé 16 de la Pineda, es preveu que tinguin una durada de 2 mesos.

D’altra banda, la Junta de Govern Local també ha aprovat el projecte per a suprimir les barreres arquitectòniques a l’escola Sant Bernat Calvó, amb un pressupost de 22.056,58 euros. Aquestes obres inclouen la formació de la vorera i de les rampes per accedir a les aules i al gimnàs, la col·locació d’una barana en els punts de més alçada de desnivell i la col·locació de noves portes batents a les dues aules de P-3 i al lavabo que donen al porxo.