.

.

TOTS 21

El candidat de Valents a l’Alcaldia de Tarragona, Robert Hernández

El candidat de Valents a l’Alcaldia de Tarragona, Robert Hernández, considera com una de les accions més urgents per a la ciutat impulsar un desenvolupament urbanístic del sector del Nàstic, a l’àrea entre el Nou Estadi i l’Arrabassada, com a part d’un creixement equilibrat per Llevant. Actualment, el Pla de Millora Urbana 34 (PMU-34) segueix tot esperant aprovació inicial, cosa que alhora paralitza la inversió a la futura ciutat esportiva del Club Gimnàstic juntament amb la resta d’equipaments de l’Anella Mediterrània.

“La paràlisi del PMU-34 a Llevant, i com a conseqüència de la ciutat esportiva del Nàstic a Ponent, n’és un exemple més de la manca de capacitat de gestió de l’actual Govern municipal; els projectes s’eternitzen, i mentrestant continua augmentant el preu de l’habitatge, tant de compra com de lloguer, per manca d’oferta per satisfer la demanda; la qüestió no és construir cap a Ponent o Llevant, sinó la urgència d’un creixement real e inmediat”, raona Robert Hernández.

Valents defensa que la ciutat de Tarragona pot créixer ordenadament i de forma sostenible per Llevant, tant cap a la Vall del Llorito com a la primera fase de La Budellera, “sempre que ser revisi el seu impacte amb el màxim rigor”, i també cap a Ponent, a través del PP-9, PP-10 i els equipaments de l’Anella Mediterrània. En aquest sentit, “tant la Ciutat Esportiva del Nàstic com el futur hospital de Viamed, són peces clau per a una connexió real entre els barris”. Valents considera que una altra de les peces importants per aconseguir relligar el centre i Ponent és situar el nou Ajuntament a l’Horta Gran

A més del que hem esmentat respecte al desenvolupament urbanístic de la ciutat, Valents defensa una àmplia bateria de mesures en matèria d’habitatge:

Supressió de l’obligació de reserva del 30% a la construcció ia les grans rehabilitacions per a obra social, ja que desincentiva la inversió i penalitza els promotors.

Suspensió del dret de tempteig i retracte per part de la Generalitat.

Acords per crear més habitatge protegit en solars públics que segueixen buits.

En contra del límit als preus del lloguer

Bonificació de l’IBI als propietaris de pisos i locals ‘okupats’

Partida pressupostària destinada a avalar aquells joves menors de 30 anys, amb solvència econòmica i sense estalvis, que es vulguin comprar o llogar un habitatge.

Tarragona Real Estate Friendly, amb espais i trobades on es parli d’inversió immobiliària, habitatge social i lloguers assequibles.

Tolerància zero amb l’okupació. Suport total de l’Administració per facilitar desallotjaments express en 48 hores, amb una unitat especialitzada en okupacions a la Guàrdia Urbana que col·laborarà amb la unitat dels Mossos.