.

.

TOTS 21

Unió de Pagesos demana la regulació de llotges i mercats en origen de productes agraris, i l’homologació de contracte a través del Projecte de llei d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya.

Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, i Andreu Ferrer, responsable tècnic del sindicat, han fet avui aquestes propostes en la seva compareixença al Parlament de Catalunya dins el procediment previst en la tramitació d’aquest projecte de llei per tal que puguin ser recollides i incorporades en el text final de la llei.

Els representants d’Unió de Pagesos han recordat que en el debat monogràfic sobre el sector agrari del juliol del 2014 el sindicat ja va presentar un conjunt d’iniciatives, que van ser aprovades per unanimitat a la cambra catalana, per a la regulació de les organitzacions interprofessionals, els contractes tipus i les agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges.

Pel que fa a les llotges, Unió de Pagesos adverteix que el projecte de llei no deroga el decret que les regula, i que considera obsolet, quan s’ha d’establir un nou mecanisme públic d’informació comercial obligatòria que ha de ser estadísticament representatiu. Aquesta informació hauria d’incloure una declaració responsable del volum per categoria de producte autoritzat i preu unitari per al període de referència establert per al mercat d’origen específic. La informació estadística obtinguda també s’ha de poder usar en els observatoris de preus de la cadena alimentària.

Unió de Pagesos ha recordat que el projecte de llei d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries tampoc regula les organitzacions de productors perquè puguin dur a terme extensions de norma, tal com ho preveu la Unió Europea.