.

.

TOTS 21

El compte únic no té cap cost per als ciutadans i els permet tenir un major control dels seus pagaments

L’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Roda de Berà i el servei de cobraments de BASE de la Diputació de Tarragona van engegar a finals de 2017 un nou sistema de cobrament dels impostos municipals que permetrà als rodencs i rodenques, a partir d’aquest exercici, pagar els seus impostos amb un pagament fraccionat sense interessos en nou mensualitats, des del mes de febrer fins a l’octubre.

Fins el 31 de desembre, 82 persones van sol·licitar aquest nou servei i es van incloure, en total, 234 objectes, els quals ascendeixen a un import aproximat de 70.700 euros fraccionats.

El compte únic no té cap cost per als ciutadans i els permet tenir un major control dels seus pagaments, rebre informació detallada del total, dels venciments previstos o de l’import de cadascun dels fraccionaments. Es podien incloure tots els impostos municipals (a excepció de la taxa de l’aigua): l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu com guals, recollida d’escombraries, etc.

El projecte va ser una de les promeses electorals de l’equip de Govern Municipal als últims comicis, motiu pel qual l’alcalde Pere Virgili es va mostrar molt satisfet al moment de la seva posada en marxa i en conèixer la bona acceptació entre els rodencs. “Tot i ser el primer any i que no es va poder anunciar amb massa temps d’antelació, que una vuitantena de persones s’hagin acollit a la tarifa plana d’impostos és una molt bona notícia. Amb el compte únic tot són avantatges i estem segurs que el boca orella farà que l’any vinent aquesta xifra es multipliqui”, ha assegurat.