.

.

TOTS 21

Durant la inspecció es van detectar un total de 9 infraccions administratives. Fotos: Guàrdia Civil

Agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tarragona han inspeccionat una antiga granja d’animals que albergava un taller mecànic il·legal en el terme municipal de La Canonja.

Els fets es remunten a la fi de la setmana passada, quan components del SEPRONA es trobaven prestant servei de vigilància mediambiental en aquest terme municipal i van observar la presència de diverses persones en els exteriors d’una antiga granja d’animals. Els residus existents en la mateixa feien pensar que amagava un taller de reparació de vehicles.

Després d’aproximar-se a la instal·lació es va descobrir l’especejament de diversos vehicles, vessaments de combustible i l’abocament d’altres residus perillosos per al medi ambient. La instal·lació no es trobava autoritzada per a exercir cap mena d’activitat professional, per la qual cosa després d’obtenir autorització del suposat propietari, es va inspeccionar l’interior d’aquesta, descobrint diversos vehicles en procés de reparació, així com utensilis, maquinària i eines d’ús professional relacionat amb la reparació d’automòbils.

Els residus que s’extreien als vehicles s’abocaven directament en el sòl i es trobaven barrejats entre si, no realitzant una gestió correcta dels residus que es generaven, determinant que tant residus com peces no es trobaven sotmesos a un adequat control.

Es van detectar un total de 9 infraccions administratives, confeccionant acta de denúncia per les irregularitats observades, que van ser remeses a les autoritats competents en cadascuna de les matèries, Àrea de Medi Ambient i Indústria de la Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de Residus i Ajuntament de La Canonja.

Aquest tipus d’activitats, a més de generar un frau a la hisenda pública i danys al medi ambient, ocasiona un greu perjudici econòmic a la resta de professionals del sector. També, al no poder garantir les reparacions que es realitzen, incideix de manera negativa en la seguretat viària.

Redacció