TOTS 21

L’article mostra que hi ha una bretxa digital entre alumnes i docents i que l’acompanyament emocional és essencial en l’aprenentatge en un temps de confinament. Foto: URV

Al març del 2020, la majoria de països van haver de tancar temporalment les seves institucions educatives a causa de la propagació de la Covid-19. Investigadores i investigadors del Grup de Recerca Aplicada en Educació i Tecnologia (Arget) del Departament de Pedagogia de la URV han analitzat els processos d’aprenentatge i organitzacionals que van implementar les escoles de primària  i de secundària de Catalunya durant el primer període de confinament, amb el tancament total dels centres educatius.

Per dur-lo a terme han realitzar entrevistes a equips directius de centres educatius de Catalunya, ubicats tant en entorns rurals com urbans i de diferents estatus socioeconòmics. L’article mostra que hi ha una bretxa digital entre alumnes i docents i que l’acompanyament emocional és essencial en l’aprenentatge en un temps de confinament.

D’un dia per l’altre, tots els directors i directores de centres educatius van haver de prendre decisions ràpides per a adaptar l’aprenentatge, seguint les directrius del govern. Molts asseguren que existia una falta d’instruccions i de coneixements sobre com gestionar una situació d’aquest tipus, a més d’una gran falta de recursos tecnològics. Cada escola va descriure la seva particular situació, però, la majoria asseguren que la comunicació amb les famílies es va tornar més estreta i fonamental, segons expliquen els directors i directores de les escoles entrevistades. A més, s’ha comprovat, que els alumnes més grans són més autònoms i s’autoregulen millor el seu propi procés d’aprenentatge.

El canvi més popular que s’ha introduït en aquesta nova forma d’educació, segons els resultats de la recerca, és la videoconferència per a les reunions i asseguren que han vist els seus beneficis, principalment en termes d’estalvi de temps i diners que s’han estalviat amb el transport. Molts docents han mostrat dificultats per autoregular el seu treball des de casa i asseguren que va ser difícil evitar càrregues de treball excessiu i descontrolades.

Apunten que perquè l’educació sigui més efectiva ha de ser “social i presencial”, especialment per als infants, i que arran d’aquesta crisi molts centres es plantejaran introduir més tecnologies digitals pels pròxims cursos.

L’estudi l’han dut a terme Ramon Palau, Gisela Cebrián i Jordi Mogas investigadores i investigadors del Departament de Pedagogia de la URV i Marta Fuentes, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la UAB.

Redacció