.

El primer Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica que convoca el Consell Social de la URV és, en l’edició d’aquest 2018, per a les següents propostes: “Gestió àgil de projectes”, de Jordi Pujol, Cristian Martínez, Daniel Tomé i Gerard Cuello, del Servei de Recursos Informàtics i el Servei de Recursos Educatius; “Implementació de la tecnologia RFID al CRAI. Modernització del servei de préstec i foment de l’autoservei”, de Josepa Rius, Montserrat Olivé, Carme Montcusí i Laura Tormo, del CRAI; “Pla de continguts per a mitjans socials de la Facultat de Turisme i Geografia”, de Xavier Llauradó i Albert Puente, de la Facultat de Turisme i Geografia.

Els treballs presentats pel personal d’administració i serveis (PAS) de la URV tenen per objectiu identificar i proposar la implantació de millores en processos, activitats o funcions compartides per les persones que formen una o diverses estructures organitzatives del PAS. Els projectes estan en tres fases de desenvolupament diferent.

Així, la “Gestió àgil de projectes” proposada per personal del Servei de Recursos Informàtics i el Servei de Recursos Educatius ha guanyat el premi del Consell Social en la modalitat 1, projectes implantats que són susceptibles de ser aplicats en altres estructures organitzatives de la Universitat. Aquest projecte ha implementat la metodologia SCRUM per al desenvolupament i manteniment de programari informàtic i la metodologia Kanban per a la millora dels fluxes de treball amb l’objectiu de ser més eficients en el manteniment dels sistemes i en la gestió dels processos d’aquestes unitats.

El projecte “Implementació de la tecnologia RFID al CRAI. Modernització del servei de préstec i foment de l’autoservei” ha guanyat en la modalitat 2, que premia els projectes implantats d’abast local però que no poden ser aplicats a altres estructures organitzatives de la Universitat. La tecnologia RFID (identificació per radiofreqüència) permet emmagatzemar, transportar i recuperar dades en etiquetes que es col·loquen en productes, en aquest cas els exemplars de les biblioteques, amb la qual cosa es millora el seu control i el seguiment. Aquest sistema ha permès al CRAI identificar de manera unívoca cada exemplar, agilitzar el pas dels usuaris pel taulell i alleugerir les tasques mecàniques del personal, entre d’altres, de manera que reverteix en l’especialització i creixement professional dels treballadors i en millores del servei a l’usuari.

El “Pla de continguts per a mitjans socials de la Facultat de Turisme i Geografia” és el projecte guanyador de la modalitat 3, un concurs d’idees per a projectes no implantats. El pla tractarà d’ordenar i sistematitzar la publicació de continguts als perfils de les xarxes socials de la Facultat de Turisme i Geografia.

Aquesta és la novena edició del Premi Xavier López Vilar, que atorga 2.000 euros a cada projecte guanyador. La totalitat de l’import es destina a activitats o mitjans relacionats amb el projecte guardonat.