.

.

TOTS 21

Un moment de la presentació online del projecte Ambient Intelligence in Smart Classrooms, del doctorand Jordi Mogas. Foto: URV

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili ha concedit un ajut a les tres millors idees emprenedores d’estudiants del curs 2019-20 per donar suport a la comercialització dels productes i processos amb visió innovadora. Més concretament, rebran un ajut de 6.000 euros per cadascun dels projectes, en aquesta edició relacionats amb la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge gràcies a la regulació dels factors ambientals de l’aula escolar; la implementació del teletreball a les empreses a través d’assessoria per a la seva regulació, formació de treballadors i instal·lació del sistema informàtic, i l’aprenentatge a distància amb una plataforma dissenyada per als nivells educatius que van des de primària fins a la formació superior.

Jordi Mogas és investigador en formació del programa de doctorat en Tecnologia Educativa que ha desenvolupat i pretén oferir un sistema de recomanació gràcies al qual el professor d’una aula podrà regular els factors ambientals, com ara la il·luminació, l’acústica i la qualitat de l’aire, en funció de les necessitats pròpies i dels estudiants. Ambient Intelligence in Smart Classrooms, com es denomina la iniciativa, utilitza el que es denomina tecnologia Ambient Intelligence per garantir millors condicions en els processos d’ensenyament-aprenenetatge. Per fer-ho, es recullen dos tipus de dades dins de l’aula amb sensors, els factors ambientals i la freqüència cardíaca de les persones que hi ha, es processen, s’estableixen patrons de comportament i es determinen les necessitats d’actuació.

El doctorand de la URV explica en el seu pla que la literatura científica demostra que els factors ambientals a l’aula són condicionants per al rendiment dels alumnes i, en canvi, les escoles no els regulen de cap manera. A més, aquest servei serà un element valuós per a la presa de decisions dels equips directius a l’hora de redissenyar espais educatius als seus centres.

La quinzena edició dels ajuts del Consell Social de la URV també ha seleccionat el projecte PUNT (Progressing by Using Technologies), de Pere Oller, estudiant del grau d’Enginyeria Biomèdica; Marc Jardí, estudiant del grau d’Enginyeria Química, i Joan Cristià Rodríguez, graduat en Dret i Relacions Laborals i Ocupació per la URV. PUNT és una consultoria per a la millora de la productivitat i la qualitat de l’activitat dels treballadors de les empreses, especialment arrel de la situació generada per la pandèmia, en què les empreses s’han reestructurat de forma virtual. Per als impulsors de PUNT, el teletreball ha arribat per quedar-se i cal regular-lo. Per això, la consultoria assessorarà les empreses en diferents aspectes del teletreball: la regulació, la formació dels tècnics de Recursos Humans i treballadors i la implantació i suport tècnic de programes informàtics de teletreball.

Hammam Alkezmazy, estudiant del Màster universitari en Gestió d’Empreses Tecnològiques de la URV, junt amb un soci extern, Dídac Martínez, impulsa Activatic plataforma, una plataforma educativa en línia per proporcionar cursos educatius divertits, accessibles i assequibles per a tots els nivells educatius, des de primària fins a postgrau. Els impulsors preveuen que aquesta plataforma disposi de cursos de vídeo a la carta i que el contingut que s’hi proporciona utilitzi els resultats de la recerca i estudis de la URV, especialment els relacionats amb les llengües i l’educació.

Per escollir les tres propostes que rebran l’ajut econòmic del Consell Social, la comissió avaluadora ha valorat sobretot les possibilitats reals de creació de l’empresa, el grau d’innovació de la proposta i el caràcter multidisciplinari i complementari de l’equip emprenedor.

Redacció