.

.

TOTS 21

Instantània del Mas Totosaus. Foto: Cedida

Instantània del Mas Totosaus. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus ha finalitzat les obres de la urbanització exterior del Mas Totosaus, amb la qual cosa s’ha culminat la rehabilitació de l’edifici que es destinarà a un nou Servei d’Atenció i Orientació a les Famílies (SOAF).

El Mas Totosaus és un edifici modernista amb alt interès històric i patrimonial. Es tracta d’un maset aïllat, projectat l’any 1906 per l’arquitecte reusenc Pere Caselles. L’edifici presentava patologies pròpies del pas del temps que afecten tant als seus elements estructurals, com als acabats superficials interiors i exteriors.

Les obres exteriors han millorat l’accessibilitat, amb la construcció d’un recorregut amb pendents mínims, adaptat a la topografia de la zona. També s’ha creat un espai exterior complementari a l’edifici per a ser utilitzat en activitats dirigides. Els treballs inclouen també la canalització de fibra òptica des de la cantonada amb el carrer Roger de Belfort, i la instal·lació de càmeres de seguretat del mas.

La restauració de l’edifici modernista ha permès adaptar-lo a les exigències d’accessibilitat, salubritat, confort i seguretat, tot respectant la seva morfologia original i els seus elements amb més valor històric i patrimonial. Les modificacions més significatives s’han centrat en garantir la seguretat estructural de l’edifici, fer-lo accessible, i equipar-lo mitjançant la renovació de les instal·lacions.

L’import de contracte, dels treballs de rehabilitació i d’urbanització exterior és de 234.584,89 euros. En paral·lel, l’Ajuntament ha adjudicat el contracte de subministrament del mobiliari del nou equipament per a la obertura del nou servei, per un import de 29.733,61 euros.

Un nou SOAF per a la ciutat

La realització de les obres al Mas Totosaus possibilita que la ciutat pugui créixer en el servei d’atenció i orientació a les famílies que fins ara s’ha concentrat al Mas Pintat i que, quan s’obri el nou Mas Totosaus, s’ampliarà i arribant també d’aquesta manera a un altre punt de la ciutat. L’ampliació i descentralització del servei és una petició expressa de les persones que han participat en l’elaboració del Pla de les Famílies, i l’acció està inclosa en el Pla d’Atenció a les Famílies, aprovat al maig de 2022.

V.Tapias