.

Imatge d'arxiu de l'entrada de l'Ajuntament de Torredembarra. Foto: Tarragona21.cat

Imatge d’arxiu de l’entrada de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Tarragona21.cat

La Junta de Govern Local va aprovar fa uns dies el projecte relatiu a les obres de pavimentació, reparació i millora de l’accessibilitat de diverses voreres del municipi, un projecte que ja ha sortit a licitació amb un pressupost de 183.307,71 € (IVA inclòs). El termini de presentació d’ofertes finalitza el 19 de setembre i la durada prevista de les obres és de tres mesos.

Les actuacions es basen en finalitzar les voreres previstes en el projecte que poden ser de quatre tipus: voreres on només hi manca el paviment, voreres on la base de formigó i/o la vorada està en mal estat, voreres on només hi ha vorada o aquesta es troba en mal estat i la realització de diversos rebaixos en passos de vianants.

Pel que fa a les voreres que cal pavimentar, finalitzar i/o realitzar rebaixos, el projecte preveu actuar principalment en els següents vials: carrer dels Garrofers, carrer del Pou, avinguda de Sant Jordi – camí de la Pobla de Montornès, carrer de la Dàlia, carrer del Gerani, carrer de la Farigola i carrer de la Germandat.

El regidor de Via Pública i Manteniment, Vale Pino, ha explicat que tot i que en els darrers anys s’han anat succeint nombroses actuacions per a la millora de l’accessibilitat, aquest projecte que ara surt a licitació és el més ambiciós en aquest àmbit. En aquest sentit, s’ha mostrat especialment satisfet perquè comporta millores per al col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.

Cal recordar que dins la trama urbana del nucli urbà i les diferents urbanitzacions existeixen diversos vials amb voreres que encara estan per acabar de pavimentar, principalment en parcel·les urbanitzades els anys 60 i 70. A més, també cal realitzar el manteniment corresponent en les zones on les voreres s’han anat deteriorant.