TOTS 21

Imatge d'arxiu de l'entrada de l'Ajuntament de Torredembarra. Foto: Tarragona21.cat

Imatge d’arxiu de l’entrada de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Tarragona21.cat

La Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats ha elaborat unes noves bases d’atorgament de subvencions per a la nova creació i reforma de comerços, que es portaran a aprovació al ple ordinari que tindrà lloc aquest 19 de setembre. Altres punts que es tractaran són el Pla econòmic financer per a l’any 2020, una modificació de crèdit per a fer efectiu el pagament de subvencions a les entitats veïnals, i diverses mocions, entre d’altres.
El regidor de Comerç, Activitats i Indústria, Josep Maria Guasch, ha explicat que l’objectiu d’aquesta nova línia de subvenció és fomentar i activar el comerç, així com l’arranjament dels locals, afavorir l’accessibilitat i la millora del material inventariable. Aquest tipus d’ajut ve a sumar-se als ja existents i que van dirigits a autònoms per a nova activitat econòmica i a empreses que contractin persones aturades o sense feina. La nova línia d’ajuts a comerços tindrà un pressupost de 10.000 € per a aquest 2019, mentre que la dirigida a autònoms i a empreses és de 5.000 € cadascuna.
Pel que fa al Pla econòmic financer per a l’any 2020, aquest s’ha d’aprovar d’acord amb la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, després que la liquidació del pressupost del 2018 es va aprovar complint l’objectiu d’estabilitat pressupostària, però no la regla de la despesa. D’aquesta manera, es preveu que el pressupost de l’any vinent es rebaixi un milió d’euros en relació a l’actual (de 21.700.364,70 € a 20.512.305 €).
Encara en l’àmbit econòmic, es portarà a aprovació definitiva el compte general de l’exercici 2018 i es durà a terme una modificació de crèdit per destinar els 6.900 € previstos en subvencions per a associacions de veïns a les entitats Associació de propietaris dels Munts (3.700 €) i Associació Marítima Residencial (3.200 €).
El ple també debatrà l’aprovació d’una declaració institucional per instar el Ministeri de Foment a desenvolupar amb urgència la plataforma ferroviària per mercaderies des del Camp de Tarragona a Castellbisbal, una moció del PSC en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables, una moció de Ciutadans per a la redacció d’un nou Pla General Municipal d’Ordenació Urbana, i una moció de Junts per Catalunya sobre la prevenció d’incendis forestals.