.

Façana de l’ajuntament de Torredembarra.

La Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament informa que fins al pròxim 6 de novembre resta obert el termini per sol·licitar subvencions per a nova activitat econòmica per a autònoms i per a la contractació de persones aturades. El regidor responsable de l’àrea, Josep M. Guasch, ha explicat que l’objectiu d’aquests ajuts és impulsar el foment de l’inici de nova activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònoms, incentivant la nova activitat econòmica, i l’increment de l’ocupació efectiva mitjançant el foment de l’autoocupació i alhora incentivar la contractació de les persones desocupades de Torredembarra. Aquest és el segon any que l’Ajuntament de Torredembarra obre convocatòria d’ajuts a l’ocupació i a l’autoocupació. A més, per a aquest 2018 s’ha augmentat la quantia de la subvenció destinant un total de 24.000 € enfront dels 20.000 que es van preveure per al 2017.

Pel que fa als ajuts per a nova activitat econòmica per a autònoms, les bases que regulen la subvenció contemplen que vagin destinats a aquelles persones que trobant-se en situació d’atur i empadronades a Torredembarra, hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat, en els termes i en les condicions previstes.

En relació a les bases de subvenció per a persones físiques o jurídiques que contractin persones aturades per un període no inferior a sis mesos, cal que les empreses estiguin ubicades físicament a Torredembarra i que els treballadors contractats hi estiguin empadronats, i que compleixin les condicions i els requisits establerts a les esmentades bases.