.

.

TOTS 21

La Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats informa que aquest 23 de juliol s’obre el termini per a presentar sol·licituds a la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Torredembarra destinada al sector comercial i de serveis del municipi, amb motiu de les despeses ocasionades per l’adquisició d’equips de protecció individual i altres materials o prestacions per fer front a la Covid-19 i així poder garantir als seus clients les mesures sanitàries adients per frenar-ne la propagació.

El regidor de Comerç, Indústria i Activitats, Josep Maria Guasch, ha explicat que l’objectiu d’aquesta línia de subvencions és ajudar a la reducció de l’impacte econòmic causat en el sector comercial i de serveis de Torredembarra per la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19. També ha recordat que ja s’han pres altres mesures com les reduccions de determinades taxes al sector econòmic, la formació gratuïta per a adoptar mesures davant la pandèmia i un nou web per a dinamitzar el comerç local.

Poden acollir-se a les subvencions les persones físiques, jurídiques o empreses privades amb ànim de lucre, agrupacions de les dues, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que encara que no tinguin personalitat jurídica duguin a terme les accions objecte de la subvenció  i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Són objecte de les ajudes els següents establiments:

  • Establiments comercials i de serveis amb atenció al públic amb una superfície menor o igual a 400 m2.
  • Establiments d’alimentació fins a 120 m2.
  • Establiments de restauració, sector hoteler: hostals, pensions i càmpings sense límit de superfície.
  • Gimnasos i espais educatius o assimilables sense límit de superfície.

Pel que fa als criteris per a atorgar els ajuts i la quantitat econòmica, cal tenir present que l’ordre d’accés a la subvenció es determinarà per l’ordre de presentació de sol·licituds. S’atorgaran per ordre d’entrada en el registre general de l’Ajuntament des que l’expedient estigui complet, i en funció de l’acompliment dels requisits exigits en les bases fins a esgotar la partida. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre.

La partida econòmica total que es destina a aquesta línia de subvencions és de 80.000 €. L’import subvencionable és de fins al 90% corresponent al total de factures subvencionables presentades amb un límit màxim de quantia de subvenció de 400 € per establiment.

En aquest espai, es pot consultar tota la informació i formularis per poder presentar les sol·licituds de subvenció: http://torredem.altanet.org/ca/textnormal/color/tramits/tramits/0/tra/129/1/

Aquí es pot consultar la convocatòria publicada al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200722&anyp=2020&num=04790&v=i

Properament, està previst que també s’obri el termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts d’urgència social per a pal·liar els efectes de la pandèmia en els col·lectius més vulnerables.

Redacció