.

.

TOTS 21

L'alcalde, Eduard Rovira

L’alcalde, Eduard Rovira

L’Ajuntament de Torredembarra posarà a disposició de la Policia Local assessorament jurídic davant les diverses situacions que s’han produït en els darrers mesos, amb diferents grups polítics qüestionant la tasca del cos policial.

L’alcalde i responsable de Recursos Humans, Eduard Rovira, ha explicat que ha pres aquesta decisió a petició del mateix cap de la Policia Local, que li ha fet arribar un escrit on fa palès el malestar existent i, entre d’altres qüestions, demana suport jurídic per a la plantilla del cos de la Policia.

L’alcalde, Eduard Rovira, ha explicat que facilitarà l’assessorament legal necessari per defensar l’honor, la dignitat i la imatge del cos de Policia. En aquest sentit, ha «lamentat» que alguns grups polítics municipals hagin volgut «instrumentalitzar» una sèrie d’actuacions de la Policia Local «per intentar desprestigiar l’acció de govern». En aquest sentit, ha recordat que com a alcalde va acceptar la creació de la comissió (del vehicle conduït per un regidor que es va multar) «per demostrar que el govern no tenia res a amagar i per evitar que es posés en qüestió l’actuació policial», però considera que aquest objectiu no s’ha aconseguit.

Posteriorment, hi ha hagut altres queixes de grups polítics assenyalant el cos de la Policia com a responsable de filtracions i altres actuacions reprovables. Però el cas més greu, segons ha considerat l’alcalde, és el de les de les declaracions públiques i preguntes al ple municipal sobre una actuació en relació a una persona gran que vivia sola, amb acusacions que podrien ser constitutives de delicte d’injúries o calúmnies.

Eduard Rovira també ha explicat que en tot moment ha estat informat de les diverses actuacions policials abans esmentades, amb els corresponents informes signats i documentats que donen certesa al correcte desenvolupament de la labor policial. L’alcalde ha recordat que sempre ha defensat l’actuació policial i que té plena confiança en la professionalitat del cos policial.