.

.

TOTS 21

Façana de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Cedida

La Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats ha preparat unes bases per a la convocatòria d’ajuts per impulsar l’actualització tecnològica i millora dels establiments comercials i de serveis de Torredembarra. L’aprovació d’aquestes bases és un dels punts de l’ordre del dia del ple ordinari que tindrà lloc aquest dijous, 21 d’abril, a les 18 h, a la Sala de Plens.

El regidor de Comerç, Indústria i Activitats, Josep Maria Guasch, ha explicat que l’objectiu és fomentar i activar el comerç de Torredembarra, incentivant un comerç més atractiu adaptat a les demandes dels consumidors als canvis d’hàbits de consum derivats de la crisi sanitària de la Covid-19 i reforçant la seva competitivitat. D’aquesta manera, els ajuts s’atorgarien als comerços que hagin fet inversions en tecnologia al seu establiment, realitzat obres de millora o adquirit elements inventariables que permetin assegurar la rendibilitat dels negocis i l’adaptació   d’aquests a l’entorn canviant del mercat actual. Els beneficiaris dels ajuts serien les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial o de serveis a Torredembarra. La línia total d’ajuts serà de 25.000 €, tenint en compte la modificació de crèdit del pressupost municipal que es preveu dur a terme el mes de maig.

Un altre punt de l’ordre del dia serà la constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge de l’Ajuntament de Torredembarra. D’acord amb la Llei d’Urbanisme, és obligatori constituir aquest patrimoni quan es disposa d’un planejament urbanístic general que delimita àmbits d’actuació urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament. Principalment aquest sòl i també els ingressos obtinguts en concepte de sancions per infraccions urbanístiques s’adscriuen al Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge i es poden  destinar, per exemple, a la creació d’habitatge públic. Inicialment, aquest patrimoni de l’Ajuntament de Torredembarra es crea amb tres finques i un import de 877.254,80 €.

En l’àmbit econòmic, el ple tractarà la modificació de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals per incorporar excepcionalment per a aquest 2022 un nou període perquè els ciutadans i ciutadanes dels habitatges dins l’àmbit de la recollida selectiva porta a porta i comerços i activitats de Torredembarra que compleixin els requisits puguin sol·licitar la reducció de la taxa d’escombraries. Aquest nou termini serà de l’1 al 29 de juliol.

També s’ha previst tractar la modificació de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres incorporant una bonificació del 95 %en el cas que la rehabilitació total afecti edificis o habitatges que estiguin qualificats al Pla General com a edificis o àmbits a protegir o que es trobin al nucli antic i tinguin una antiguitat superior a cent anys.

Redacció