.

.

TOTS 21

L’alcalde, Eduard Rovira, i el regidor de Via Pública, Valeriano Pino, presentant l’app

L’Ajuntament de Torredembarra ha posat en marxa avui  l’aplicació per a mòbils Millorem Torredembarra de gestió d’incidències a la via pública, que ja es troba disponible a Google play i App Store. L’objectiu d’aquesta nova eina és millorar el coneixement de les incidències, la seva resolució i també la connexió amb la ciutadania a l’hora de donar resposta a les seves reclamacions.

Aquest matí s’ha dut a terme la presentació de l’aplicació. L’alcalde, Eduard Rovira, ha explicat que aquest nou servei s’implementa a través del Programa Treball i Formació subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Amb aquest ajut s’han contractat i format set persones (dues per dotze mesos i cinc per sis mesos). Una part farà tasques de gestió de l’aplicació i una altra formarà part de la Brigada d’Intervenció Ràpida i realitzarà enquestes a la ciutadania per desenvolupar una auditoria de sensacions. La implantació del projecte és un treball conjunt entre les regidories de Via Pública i Manteniment i de Sostenibilitat.

Un cop acabat aquest programa, serà el personal del propi Ajuntament qui es farà càrrec de gestionar l’app.

El regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino, ha explicat que s’ha volgut una aplicació molt fàcil d’utilitzar per facilitar al màxim la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes. D’aquesta manera, cal descarregar-se l’aplicació gratuïta des de Google play o Apple Store i una vegada ja es disposa d’aquesta, només cal fer fotografia de la incidència detectada, geolocalitzar-la i enviar el missatge. En tot moment, l’usuari rep resposta per correu electrònic sobre l’estat de la gestió. Segons el tipus d’incidència, especialment aquelles que tenen lloc en àmbits privats i poden comportar l’obertura d’un expedient de disciplina urbanística, s’informarà al ciutadà o ciutadana si ha de dur a terme alguna tràmit complementari.

A tall d’exemple, les incidències de la via pública més freqüents són: mobiliari urbà, senyals de trànsit i semàfors, plagues, enllumenat, neteja i manteniment de zones verdes, voreres, neteja viària, clavegueram i fuites d’aigua, males olors, contenidors i recollida de residus, d’altres desperfectes.

Més informació de l’APP

Dins d’aquest projecte d’implantació d’un nou sistema de gestió d’incidències a la via pública i serveis de neteja viària i recollida de residus, des de la Regidoria de Sostenibilitat s’impulsa la realització d’una auditoria de sensacions. Es tracta d’un projecte que va iniciar l’Ajuntament de Manresa i té per objectiu conèixer què molesta més als ciutadans. A Torredembarra, s’han previst realitzar unes 200 enquestes cada dos mesos durant un any cobrint totes les zones del municipi.

El disseny de l’aplicació Millorem Torredembarra ha tingut un cost de 7.700 € + IVA i 30 € de manteniment mensual. A més, l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 103.900 € del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Fons Social Europeu, que inclou la implantació d’aquest nou sistema de gestió d’incidències i també el projecte d’actualització del Registre Municipal d’Activitats inclòs en la Línia Dona de la convocatòria d’ajuts per al qual s’ha contractat una dona durant dotze mesos.